Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Số lượt truy cập
Bắt đầu hoạt động: 23/09/2010

NOD32 Antivirus 4.2.64.12

Go down

NOD32 Antivirus 4.2.64.12

Bài gửi by nguyentrilxvn on 2/10/2010, 7:57 am


• Thành phần này trong thực tế, một phiên bản cải đối với các chương trình chưa từng sử dụng chức năng quét tốc độ, những cải tiến về tốc độ đã được thực hiện

• Cải thiện hệ thống làm sạch và xóa infiltrations. Các hệ thống antivirus hiện nay intelligently cleans và xóa infiltrations không cần thiết cho người sử dụng tương tác.

• Quét máy tính có thể được chạy trong nền để chỉ sử dụng một phần của hệ thống nguồn lực. Do đó, chức năng quét sẽ không ảnh hưởng đến hiệu suất của máy tính của bạn, và bạn sẽ có thể làm việc trên nó như bình thường.

• Bảo vệ hỗ trợ quét các tài liệu lưu trữ.

• Cập nhật tối ưu hóa, cập nhật các gói kích thước nhỏ hơn nhiều so với phiên bản 3.0, hiệu quả quản lý và bảo vệ chống lại các tập tin cập nhật về thiệt hại.

• Thư điện tử bảo vệ cho người dùng của Outlook Express.

ESET Tường lửa cá nhân

• Tường lửa giám sát và theo dõi tất cả các hoạt động bảo vệ máy tính và các máy tính trong mạng và trong Internet. Chất lượng cao, bảo vệ được cung cấp bởi các chức năng sau đây:

• Quét các ứng dụng giao thức HTTP và POP3 (được sử dụng cho trình duyệt Internet và cho tải email từ máy chủ) cho infiltrations.

• Kiểm tra các cấp độ thấp- cao, mạng lưới thông tin liên lạc giúp để tránh các cuộc tấn công từ xa.

• Có khả năng nhận biết các ký tự của các kết nối mạng được thành lập bởi các loại infiltrations và khả năng để tự động chấm dứt chúng.

• Lọc gửi thư người sử dụng được xác định dựa trên nguyên tắc.

• Giám sát các thay đổi trong tập tin thực thi.

• Tương tác và chế độ tự động. Cho phép bạn tạo các quy tắc lọc riêng của bạn, thì tất cả các thông tin liên lạc sau các bộ lọc tự động.

ESET Chống Thư rác

• ESET Chống Thư rác phục vụ để lọc thư không được yêu cầu, trong đó làm cho công việc của bạn với thư điện tử hiệu quả hơn. Các tính năng chính của ESET Anti Spam là:

• Hỗ trợ cho các định dạng email RCF

• Hỗ trợ nhiều chức năng quét, kỹ thuật bao gồm sự kết hợp của các bộ lọc Bayesian, vi rút và chữ ký người sử dụng xác định quy tắc.

• Tích hợp với Microsoft Outlook

• Có khả năng kiểm soát nhiều thư cùng một lúc.

Changes in NOD32 Antivirus 4.2.64.12:

* Fix: Computer hangs when going to sleep/hibernate on Windows 7 (usually in combination with Dropbox)
* Fix: Sysrescue Wizard cannot detect the Czech version of Windows Automated Installation Kit
* Fix: Enhanced support of scanning of virtual drives used by Office 2010
* Fix: Opening Office documents from Novell shared folder is not possible

Download:
[url=• Thành phần này trong thực tế, một phiên bản cải đối với các chương trình chưa từng sử dụng chức năng quét tốc độ, những cải tiến về tốc độ đã được thực hiện • Cải thiện hệ thống làm sạch và xóa infiltrations. Các hệ thống antivirus hiện nay intelligently cleans và xóa infiltrations không cần thiết cho người sử dụng tương tác. • Quét máy tính có thể được chạy trong nền để chỉ sử dụng một phần của hệ thống nguồn lực. Do đó, chức năng quét sẽ không ảnh hưởng đến hiệu suất của máy tính của bạn, và bạn sẽ có thể làm việc trên nó như bình thường. • Bảo vệ hỗ trợ quét các tài liệu lưu trữ. • Cập nhật tối ưu hóa, cập nhật các gói kích thước nhỏ hơn nhiều so với phiên bản 3.0, hiệu quả quản lý và bảo vệ chống lại các tập tin cập nhật về thiệt hại. • Thư điện tử bảo vệ cho người dùng của Outlook Express. ESET Tường lửa cá nhân • Tường lửa giám sát và theo dõi tất cả các hoạt động bảo vệ máy tính và các máy tính trong mạng và trong Internet. Chất lượng cao, bảo vệ được cung cấp bởi các chức năng sau đây: • Quét các ứng dụng giao thức HTTP và POP3 (được sử dụng cho trình duyệt Internet và cho tải email từ máy chủ) cho infiltrations. • Kiểm tra các cấp độ thấp- cao, mạng lưới thông tin liên lạc giúp để tránh các cuộc tấn công từ xa. • Có khả năng nhận biết các ký tự của các kết nối mạng được thành lập bởi các loại infiltrations và khả năng để tự động chấm dứt chúng. • Lọc gửi thư người sử dụng được xác định dựa trên nguyên tắc. • Giám sát các thay đổi trong tập tin thực thi. • Tương tác và chế độ tự động. Cho phép bạn tạo các quy tắc lọc riêng của bạn, thì tất cả các thông tin liên lạc sau các bộ lọc tự động. ESET Chống Thư rác • ESET Chống Thư rác phục vụ để lọc thư không được yêu cầu, trong đó làm cho công việc của bạn với thư điện tử hiệu quả hơn. Các tính năng chính của ESET Anti Spam là: • Hỗ trợ cho các định dạng email RCF • Hỗ trợ nhiều chức năng quét, kỹ thuật bao gồm sự kết hợp của các bộ lọc Bayesian, vi rút và chữ ký người sử dụng xác định quy tắc. • Tích hợp với Microsoft Outlook • Có khả năng kiểm soát nhiều thư cùng một lúc. Changes in NOD32 Antivirus 4.2.64.12: * Fix: Computer hangs when going to sleep/hibernate on Windows 7 (usually in combination with Dropbox) * Fix: Sysrescue Wizard cannot detect the Czech version of Windows Automated Installation Kit * Fix: Enhanced support of scanning of virtual drives used by Office 2010 * Fix: Opening Office documents from Novell shared folder is not possible Download:
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
Key:

Username: EAV-28446484
Password: uddtafh8ue
Expiry Date: 04.09.2010

Username: EAV-31499771
Password: v3te8xpasu
Expiry Date: 05.09.2010

Username: EAV-31499778
Password: u84apanjkt
Expiry Date: 05.09.2010

Username: EAV-31502567
Password: ueee6cuctx
Expiry Date: 05.09.2010

Username: EAV-31550060
Password: d38pn42dx7
Expiry Date: 08.09.2010

Username: EAV-31550064
Password: rd7fcrks3u
Expiry Date: 08.09.2010

Username: EAV-31621691
Password: 4cbbnkf3vs
Expiry Date: 11.09.2010

Username: EAV-21460280
Password: k4tjae4maf
Expiry Date: 12.09.2010

Username: EAV-33721882
Password: kv58rp7fkj
Expiry Date: 13.09.2010

Username: EAV-33721890
Password: ubj87s5x6v
Expiry Date: 13.09.2010

Username: EAV-32292779
Password: bfc6trcvb8
Expiry Date: 14.09.2010

Username: EAV-31750867
Password: dj745ejvhr
Expiry Date: 17.09.2010

Username: EAV-31779343
Password: vt2p8txhuf
Expiry Date: 18.09.2010

Username: EAV-31786434
Password: red3m6d3v4
Expiry Date: 18.09.2010

Username: EAV-31789201
Password: v4pufhm3uu
Expiry Date: 18.09.2010

Username: EAV-31789270
Password: t5mtf6b7s6
Expiry Date: 18.09.2010

Username: EAV-32472420
Password: rjt35scehu
Expiry Date: 21.09.2010

Username: EAV-28943804
Password: p27x68rxd7
Expiry Date: 22.09.2010

Username: EAV-31998204
Password: 5fu5hm6tmj
Expiry Date: 24.09.2010

Username: EAV-32201608
Password: 8kmmuh58dj
Expiry Date: 01.10.2010

Username: EAV-32298386
Password: hbhda8xke4
Expiry Date: 04.10.2010

Username: EAV-32445869
Password: 486putdjm4
Expiry Date: 10.10.2010

Username: EAV-32622381
Password: fcbsbctvf7
Expiry Date: 17.10.2010

Username: EAV-33281345
Password: ep2jvfab8u
Expiry Date: 18.10.2010

Username: EAV-33281354
Password: xree7dhhs5
Expiry Date: 18.10.2010

Username: EAV-32656854
Password: hvkvs5b5dp
Expiry Date: 19.10.2010

Username: EAV-30101411
Password: kvcek3pcmk
Expiry Date: 20.10.2010

Username: EAV-32761976
Password: jap7mhmdxc
Expiry Date: 22.10.2010

Username: EAV-32762023
Password: 3b54fa86h7
Expiry Date: 22.10.2010

Username: EAV-30117744
Password: 7724hktuue
Expiry Date: 23.10.2010

Username: EAV-30129118
Password: xjndvx33jx
Expiry Date: 24.10.2010

Username: EAV-33445166
Password: c65t4n7j7r
Expiry Date: 24.10.2010

Username: EAV-30429082
Password: fxseurpufa
Expiry Date: 01.11.2010

Username: EAV-33200278
Password: unpe88h5sm
Expiry Date: 03.11.2010

Username: EAV-33217901
Password: 57pedae5p8
Expiry Date: 03.11.2010

Username: EAV-33217902
Password: xnf68crm2m
Expiry Date: 03.11.2010

Username: EAV-33248959
Password: reexpjua56
Expiry Date: 04.11.2010

Username: EAV-30772886
Password: 6b8vr7pmv4
Expiry Date: 10.11.2010

Username: EAV-30900220
Password: 4t5hrhmkxf
Expiry Date: 11.11.2010

Username: EAV-30770172
Password: numjjc6pe6
Expiry Date: 13.11.2010

Username: EAV-30979346
Password: f6cf4vh5uv
Expiry Date: 16.11.2010

Username: EAV-33538819
Password: 6v45keh7nk
Expiry Date: 16.11.2010

Username: EAV-31132284
Password: frmj8n73r8
Expiry Date: 17.11.2010

Username: EAV-31228522
Password: skscp5fv7m
Expiry Date: 20.11.2010

Username: EAV-08785063
Password: 3mrm6rwwrj
Expiry Date: 04.12.2010

Username: EAV-31735636
Password: vxnpndn3ps
Expiry Date: 06.12.2010

Username: EAV-31551073
Password: chvk3mt5sd
Expiry Date: 07.12.2010

Username: EAV-32011016
Password: 3bnppbxxsx
Expiry Date: 15.12.2010

Username: EAV-32048636
Password: pshbhemebx
Expiry Date: 19.12.2010

Username: EAV-32048637
Password: 42rff8mm4d
Expiry Date: 19.12.2010

Username: EAV-32172207
Password: 763xnvfbkc
Expiry Date: 23.12.2010

Username: EAV-32301613
Password: npem2f5the
Expiry Date: 02.01.2011

Username: EAV-32472479
Password: 7jc4shsdux
Expiry Date: 02.01.2011

Username: EAV-32570872
Password: mvj8e36etp
Expiry Date: 02.01.2011

Username: EAV-32594953
Password: snv4d2b84x
Expiry Date: 06.01.2011

Username: EAV-32916130
Password: txt7xecxek
Expiry Date: 12.01.2011

Username: EAV-32916139
Password: hhhcdbampe
Expiry Date: 12.01.2011

Username: EAV-32916144
Password: a3pb4rv8fh
Expiry Date: 12.01.2011

Username: EAV-32943242
Password: 3xt8fe3rna
Expiry Date: 13.01.2011

Username: EAV-32943968
Password: x7fxddk27b
Expiry Date: 13.01.2011

Username: EAV-32943974
Password: vdnsvpjb3a
Expiry Date: 13.01.2011

Username: EAV-32949450
Password: 4v86jsv28d
Expiry Date: 13.01.2011

Username: EAV-32949604
Password: xpxd3r8848
Expiry Date: 13.01.2011

Username: EAV-32950365
Password: r7tfhda8hp
Expiry Date: 13.01.2011

Username: EAV-32982040
Password: jkr3cmtbap
Expiry Date: 14.01.2011

Username: EAV-32987790
Password: f2mdc8vtkn
Expiry Date: 14.01.2011

Username: EAV-32987796
Password: e7t8thu5dm
Expiry Date: 14.01.2011

Username: EAV-32987865
Password: 6jra3c8kb4
Expiry Date: 14.01.2011

Username: EAV-33011783
Password: u6r7a8ntxs
Expiry Date: 16.01.2011

Username: EAV-33011823
Password: r76djfbhd6
Expiry Date: 16.01.2011

Username: EAV-33011827
Password: 5h6786xvft
Expiry Date: 16.01.2011

Username: EAV-32975834
Password: pe4ms2vx5n
Expiry Date: 17.01.2011

Username: EAV-32976459
Password: 8e5mevx5av
Expiry Date: 17.01.2011

Username: EAV-27010498
Password: u5pdepdnp4
Expiry Date: 18.01.2011

Username: EAV-33154202
Password: pe2vhrkvu3
Expiry Date: 21.01.2011

Username: EAV-33154269
Password: vxpxuxmf37
Expiry Date: 21.01.2011

Username: EAV-33154272
Password: esv2pjxdsf
Expiry Date: 21.01.2011

Username: EAV-33296348
Password: 3nuvfce5j7
Expiry Date: 26.01.2011

Username: EAV-33232556
Password: 2uhrsbtmbm
Expiry Date: 27.01.2011

Username: EAV-33323360
Password: ju7mk4k7a8
Expiry Date: 27.01.2011

Username: EAV-33324124
Password: nvxmpeksxh
Expiry Date: 27.01.2011

Username: EAV-33324132
Password: cfms6bhh8b
Expiry Date: 27.01.2011

Username: EAV-33392831
Password: fursfb3ekb
Expiry Date: 29.01.2011

Username: EAV-33347296
Password: njkb6rvpjr
Expiry Date: 31.01.2011

Username: EAV-33397254
Password: 5ub73anrpj
Expiry Date: 01.02.2011

Username: EAV-27616448
Password: fxn4mpee5n
Expiry Date: 02.02.2011

Username: EAV-33415005
Password: b84kn5ca5x
Expiry Date: 02.02.2011

Username: EAV-27645365
Password: ptjfe3n86a
Expiry Date: 03.02.2011

Username: EAV-33500586
Password: eakmdpnu3b
Expiry Date: 05.02.2011

Username: EAV-33500639
Password: 23emspve5p
Expiry Date: 05.02.2011

Username: EAV-33582054
Password: vmb7nduafe
Expiry Date: 08.02.2011

Username: EAV-33610947
Password: exptr53jvb
Expiry Date: 09.02.2011

Username: EAV-33611033
Password: xphspxkpxc
Expiry Date: 09.02.2011

Username: EAV-33730761
Password: tamah6xx4f
Expiry Date: 10.02.2011

Username: EAV-33730763
Password: d5ubcsattr
Expiry Date: 10.02.2011

Username: EAV-33730764
Password: 8km37tkc56
Expiry Date: 10.02.2011

Username: EAV-33774104
Password: u2pnsmtknf
Expiry Date: 11.02.2011

Username: EAV-33774158
Password: 7arku5nrh3
Expiry Date: 11.02.2011

Username: EAV-33775597
Password: 7rkc8rdett
Expiry Date: 11.02.2011

Username: EAV-33883818
Password: f65j6anaks
Expiry Date: 15.02.2011

Username: EAV-33883820
Password: nt5fx522mm
Expiry Date: 15.02.2011

Username: EAV-33883821
Password: 33bmxv27c4
Expiry Date: 15.02.2011

Username: EAV-33890698
Password: f4xth8ftv6
Expiry Date: 16.02.2011

Username: EAV-33890699
Password: t862h2f3mk
Expiry Date: 16.02.2011

Username: EAV-33890700
Password: 7ed6fsf8c3
Expiry Date: 16.02.2011

Username: EAV-33892557
Password: atx3fj32nk
Expiry Date: 19.02.2011

Username: EAV-33893952
Password: 7d2rxu4dp3
Expiry Date: 19.02.2011

Username: EAV-33898226
Password: 445cmmbpfv
Expiry Date: 19.02.2011

Username: EAV-33949360
Password: 4rmj27jha6
Expiry Date: 21.02.2011

Username: EAV-33954772
Password: 7sfb4f44e4
Expiry Date: 21.02.2011

Username: EAV-25525900
Password: 5cddtharh6
Expiry Date: 31.05.2015

Username: EAV-32409418
Password: vpfbsemev8
Expiry Date: 12.12.2015

Username:TRIAL-34193485
Password:jv3hamcxpr

Username:TRIAL-34192442
Password:2urfejucne

Username:TRIAL-34192471
Password:7dhfavmcux

Username:TRIAL-34192498
Password:u33fbn3ea7

Username:TRIAL-34192536
Password:jdess4depp

Username:TRIAL-34192601
Password:2jpe7nekd3

Username:TRIAL-34192622
Password:uh8uv4mupx

Username:TRIAL-34192641
Password:hdufh6545x

Username:TRIAL-34192556
Password:jfbjdvutu6

***************Chữ Ký cá nhân****************

design by nguyentrilxn
avatar
nguyentrilxvnLớp : Dh10nh
Tổng số bài gửi : 640
$ : 32293
Birthday Birthday : 20/01/1991

Về Đầu Trang Go down

Re: NOD32 Antivirus 4.2.64.12

Bài gửi by anihua on 3/10/2010, 1:06 am

thanks. kái nì tốt này

***************Chữ Ký cá nhân****************
Vui lòng nhấn thanks (kái dấu cộng +) nếu thấy bài viết hay. Thanks!!! Very Happy

avatar
anihuaLớp : dh10nh
Tổng số bài gửi : 849
$ : 32129
Birthday Birthday : 12/10/1991

Về Đầu Trang Go down

Re: NOD32 Antivirus 4.2.64.12

Bài gửi by Mr.Pink on 6/11/2010, 5:11 pm

cai nay thi quet sach diet tot lem, may tinh yếu, chạy chậm mà thấy nó diệt vù vù ah, ma xem lại dùm nha trí, sau tui upload k dc, bo may cai ID va pass o trên vào no k cho upload, thanks

***************Chữ Ký cá nhân****************
avatar
Mr.PinkLớp : 10NH
Tổng số bài gửi : 1003
$ : 33231
Birthday Birthday : 11/08/1991

Về Đầu Trang Go down

Re: NOD32 Antivirus 4.2.64.12

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết