Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Số lượt truy cập
Bắt đầu hoạt động: 23/09/2010

[HD 720p] Kẻ Đánh Thuê - You're Hired - 20/20 - SanYang lồng tiếng

Go down

[HD 720p] Kẻ Đánh Thuê - You're Hired - 20/20 - SanYang lồng tiếng

Bài gửi by MinHyeSu on 15/1/2011, 10:36 pm

KẺ ĐÁNH THUÊ (2009)tên tiếng Anh: You're hired
tên gốc: tuyệt đại thương kiều
số tập: 22
giám chế: Trương Càn Văn (oan gia tương phùng, mẹ chồng nàng dâu, đội điều tra đặc biệt)
Diễn Viên:


Huỳnh Tử Hoa - Mạch Đề Sảng
Xa Thi Mạn - Lâm Diểu Diểu
Tạ Thiên Hoa - An Tổ Liên Johnny
Lý Ỷ Hồng - Xa Mộ Liên Melissa
Hứa Thiệu Hùng - Đường Cát
Trần Quốc Bang - Lâm Mộc Sâm Sam
Trương Quốc Cường - Hà Vấn Thiên Martin
Tào Mẫn Lợi - Hoa Kiều
Trần Sơn Thông - Đông Nhất Bản
Bạch Bưu - Lâm Trung Tề
Chu Tuệ Mẫn - An Tâm Bảo Bowie
Hồ Phong - An Tỉnh Ngôn
Tuyết Ni - Hạ Thanh Thanh
Hạ Bình - Chu Tiểu Tiếu Betty
Lưu Lạc Minh - KK
Châu Thông - Đường Bá Đức
Chung Chí Quang - Hugo
Lữ Tuệ Nghi - Vivian
Cổ Hiểu Thần - Gigi
Dư Tử Minh - Lưu Tùng
Lương Thuần Yến - bà Tịnh
Vương Thanh - chú Đông
Quảng Tá Huy - Mạch Văn Hải
La Hạo Giai - Ben
Bố Vi Kiệt - Leo
Giang Hán - Chung Chính Long
Dương Thoại Lân - An Tỉnh Ngôn trẻ
Tăng Huệ Vân - Hạ Thanh Thanh trẻ
Lý Nhật Thăng - Mạch Đề Sảng trẻ
Trịnh Gia Lạc - Mạch Đề Sảng nhỏ
Lương Liệt Duy - Tài
Uông Lâm - Mỹ
Trần Vinh Tuấn - Bỉnh
Châu Bảo Lâm - Muội
Lương Kiện Bình - Uy
La Mãnh - Lực
Trần Trí Châm - Thạch
Triệu Thạc Chi - Tuyết
Trương Tùng Chi - MC
Liêu Lệ Lệ - Cici
Lý Thiên Tường - Huy
Vương Thục Linh - Châu
Cung Gia Hân - Phương

upload: ctqctq, anhchangdatinh1107
audio: Sanyang (default) Cantonese, thx ba'c BULU da cung cap audio FFVN
format: .mkv (mp4)
video size: 1280X720
file size: 500~600mb
screenshot:

Download :

Link MEDIAFIRE

tập 1:
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

tập 2
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

tập 3
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

tập 4
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

tập 5
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

tập 6
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

tập 7
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

tập 8
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

tập 9
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

tap 10
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

tap 11
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

tap 12
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

tap 13
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

tap 14
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

tap 15
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

tap 16
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

tap 17
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

tap 18
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

tap 19
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

tap 20
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]


Link MEGAUPLOAD (reup bởi anhchangdatinh1107, hieverybody)
tập 1
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
tập 2
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

tập 3
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

tập 4
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 5
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 6
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 7
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 8
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 9
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 10
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 11
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 12
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 13
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 14
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 15
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 16
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 17
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 18
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 19
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 20
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]


Link MEGA1280 (up by reddragon04)
[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]

***************Chữ Ký cá nhân****************
Định ở đây luôn . ai k cho, mặt kệ. hihi. Ai muốn thì liên hệ qua nick [You must be registered and logged in to see this link.]
avatar
MinHyeSuLớp : Tình yêu trong mắt em
Tổng số bài gửi : 370
$ : 31628
Birthday Birthday : 15/02/1990

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết