Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Số lượt truy cập
Bắt đầu hoạt động: 23/09/2010

Chuyên đề năm 3

Go down

Chuyên đề năm 3

Bài gửi by MinHyeSu on 19/11/2010, 7:47 pm

12 bài luận văn ngân hàng


1. PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG NG ẮN HẠN TẠI NHNo & PTNT CHI NHÁNH ÔNG ÍCH KHIÊM – ĐÀ NẴNG.

Phần I. Một số vấn đề cơ bản về tín dụng ngân hàng và rủi ro tín dụng trong hoạt động kinh doanh ngân hàng
Phần II. Phần tích rủi ro tín dụng tại ngân hàng NHNN & PTNN chi nhánh Ông Ích Khiêm Đà Nẵng
Phần III. Một số kiến nghị nhằm ngăn ngừa hạn chế và rủi ro trong lĩnh vực đầu tư tín dụng của NHNN & PTNT chi nhánh Ông Ích Khiêm
[You must be registered and logged in to see this link.]


2.CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ CÁC PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH CÁC CÔNG CỤ CHÍNH SÁCH TIỆN TỆ Ở NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HIỆN NAY
Đề án gồm 2 phần chính
Phần I. Lý luận chung về chính sách tiền tệ quốc gia
Phần II. Chinh sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước Việt Nam

[You must be registered and logged in to see this link.]

3. SỰ VẬN DỤNG CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM

Sự vận dụng chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương tốt hay xấu có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của nền kinh tế ,Tuỳ mục tiêu của mỗi quốc gia và từng giai đoạn phát triển của đất nước mà ngân hàng trung ương mỗi nước quyết định sử dụng công cụ gì cho phù hợp.
Ở Việt Nam ,nhờ sự vận dung hợp lý các công cụ của chính sách tiền tệ nên đã thu đựơc những kết quả tốt đó là giúp cho nền kinh tế từ suy yếu đi đến ổn định và tăng trưỏng như ngày hôm nay .Tuy nhiên bên cạnh đó còn có những hạn chế nhất định ,việc sử dụng công cụ này trong giai đoạn gần đây đã không đêm lai hiệu quả cao ,không kiềm chế được lạm phát mà còn có nguy cơ đẩy lạm phát lên cao hơn .
Phần A: Các công cụ chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương
Phần B: Sự vận dụng chính sách tiện tệ ở Việt Nam
[You must be registered and logged in to see this link.]


4.PH ÂN T ÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PH ÁT TRIỂN ĐÀ NẴNG TRONG HAI NĂM
Chương I. Một số vấn đề lý luận chung về ngân hàng và hoạt động cho vay của ngân hàng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
Chương II. Phân tích tình hình cho vay ngắn và nhỏ đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng đầu tư phát triền Đà Nẵng
Chương III. Những biện pháp chủ yếu để mở rộng hoạt động cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng đầu tư và phát triển Đà Nẵng.[You must be registered and logged in to see this link.]


5. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG Á CHÂU
Phần I. Ngân hàng thương mại với hoạt động cho vay tiêu dung
Phần II. Phân tích tình hình cho vay tiêu dung tại ngân hàng Á Châu – Đà Nẵng.
Phần III. Một số ý kiến nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác cho vay tiêu dung tại ngân hàng Á Châu – Đà Nẵng.
[You must be registered and logged in to see this link.]


6. HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG Á CHÂU CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2002

phần I. Ngân hàng thương mại với hoạt động cho vay tiêu dùng
Phần II. Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng Á Châu Đà Nẵng năm 2002
Phần III. Các giải pháp nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác cho vay tiêu dùng taị ngân hàng Á Châu Đà Nẵng 2002

[You must be registered and logged in to see this link.]
7. CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CHO VAY DU HỌC TẠI ACB- ĐÀ NẴNG
Ngân hàng thương mại là một loại doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vì mục tiêu lợi nhuận với nội dung thường xuyên là nhận tiền gửi, sử dụng số tiền này để cấp tín dụng cung ứng các dịch vụ thanh tóan và thực hiện các hoạt động kinh doanh khác có liên quan như góp vốn, mua cổ phiếu, kinh doanh ngoại hối và vàng, kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ tư vấn


CHƯƠNG 1 : HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG
CHƯƠNG 2 :TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CHO VAY DU HỌC TẠI ACB- ĐÀ NẴNG
CHƯƠNG 3 : MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CHO VAY DU HỌC TẠI ACB- ĐÀ NẴNG
[You must be registered and logged in to see this link.]


8. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN ĐÀ NẴNG .
Trong những năm trở lại đây. Một hiện tượng xảy ra trong nền kinh tế nước ta đó là sự thừa vốn trong các Ngân hàng Thương mại trong khi các doanh nghiệp lại đang khát vốn. Từ thực trạng này, Nhà nước và Chính phủ đã có hàng loạt chính sách nhằm khai thông nguồn vốn và bản thân các ngân hàng thương mại cũng đã tích cực tìm khiếm khách hàng, mở rộng đối tượng cho vay, đa dạng hóa các lọai hình đầu tư vào những dự án thựa sự có hiệu quả


CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÍN DỤNG VÀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG SÀI GÒN THƯƠNG TÍN ĐÀ NẴNG
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI CHI NHÁNH NHSGTT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
[You must be registered and logged in to see this link.]


9. ĐÁNH GIÁ DỊCH VỊ THANH TOÁN THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ ĐỐI VỚI L/C NHẬP TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG .
Thanh toán quốc tế là chức năng ngân hàng quốc tế của ngân hàng thương mại, nó hình thành và phát triển trên cơ sở phát triển ngoại thương của một nước và ngân hàng thương mại được nhà nước cho phép làm công tác thanh toán này. Do vậy các giao dịch thanh toán trong ngoại thương đều phải qua ngân hàng. Đây là nghiệp vụ đòi hỏi chuyên môn cao ứng dụng công nghệ ngân hàng, tạo sự hoà hợp giữa hệ thống ngân hàng Việt Nam và hệ thống ngân hàng thương mại thế giới, tạo hiệu quả an toàn với ngân hàng thương mại và các doanh nghiệp xuất nhập khẩu


Đề tài được chia làm 3 chương như sau:
Chương 1: Một số vấn đề cơ bản về ngân hàng thương mại và phương thức tín dụng chứng từ.
Chương2: Dịch vụ thanh toán tín dụng chứng từ đối với L/C nhập khẩu tại ngân hàng Công Thương Đà Nẵng.
Chương 3:Một số biện pháp nhằm hoàn thiện phương pháp thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ đối với L/C nhập tại ngân hàng Công Thương Đà Nẵng
[You must be registered and logged in to see this link.]


10. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NH Á CHÂU ĐÀ NẴNG – CẦU VỒNG.
Cũng như nhiều tổ chức kinh doanh khác, nguồn vốn đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của NH, trong đó nguồn vốn huy động có ý nghĩa quyết định, là cơ sở để NH tiến hành các hoạt động cho vay, đầu tư, dự trữ… mang lại lợi nhuận cho NH. Để có được nguồn vốn này, NH cần phải tiến hành các hoạt động huy động vốn, trong đó huy động tiền gửi tiết kiệm chiếm một vai trò đặc biệt quan trọng trọng hoạt động này. Tuy nhiên việc huy động tiền gửi tiết kiệm của ngân hiện nay gặp rất nhiều khó khăn như: chịu nhiều cạnh tranh từ các chủ thể khác trong nền kinh tế cũng tiến hành hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm: các ngân hàng khác, các công ty bảo hiểm, bưu điện…


Nội dung đề tài gồm 3 phần:
Chương I: NHTM và hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm
Chương II: Thực trạng tăng cường huy động tiền gửi, tiết kiệm tại NH Á Châu ĐN – phòng giao dịch Cầu Vồng
Chương III: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh huy động tiền gửi tiết kiệm tại NH Á Châu ĐN
[You must be registered and logged in to see this link.]


11. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH
Ngày nay, hầu hết các nước trên thế giới hoạt động ngân hàng trở nên thông dụng và hệ thống ngân hàng đã được hình thành bao gồm nhiều ngân hàng với những hoạt động và chức năng khác nhau.
Trong một nền kinh tế nhu cầu tín dụng thường xuyên phát sinh do các do các doanh nghiệp luôn tìm cách phát triển mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ, đổi mới các phương tiện vận chuyển.


Chương I: Một số vấn đề cơ bản về tín dụng và tín dụng ngân hàng
Chương II: Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh của chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Đà Nẵng
Chương III: Đánh giá chung về tình hình cho vay đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng của ngân hàng và một vài ý kiến đóng góp
[You must be registered and logged in to see this link.]


12. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KINH DOANH NGOẠI TỆ TẠI NHNN & PTNT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG GIAI ĐOẠN 2002-2003
Cùng với xu hướng phát triển kinh tế thị trường trên thế giới bất kỳ một nước nào đều phải có quan hệ mua bán , giao dịch , cho vay , thu nợ , đầu tư vốn với các nước khác . Thực hiện các mối quan hệ trên đã dẫn đến hình thành các quan hệ về tiền tệ , tài chính quốc tế .
Ngày nay các quan hệ tài chính , tiền tệ quốc tế đã trở thành một yếu tố không thể thiếu được trong hoạt động của nền kinh tế & ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế thị trường . Kết quả thực hiện các mối quan hệ trên hình thành các khoản thu chi tiền tệ quốc tế giữa các nước với nhau . Để thực hiện tốt các khoản thu chi tiền tệ quốc tế cần thiết phải thông qua những tổ chức trung gian đó là các ngân hàng thương mại . Quá trình thực hiện các khoản thu chi tiền tệ quốc tế giữa các nước với nhau nhất thiết phải sử dụng tiền tệ nước này hay nước khác , nói chung là ngoại tệ . Chính vì điều này đã làm cho nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng trở nên quan trọng & và không thể thiếu trong kinh doanh của ngân hàng


Phần I : Tổng Quan Về Hoạt Động Kinh Doanh Ngoại Tệ Của NHTM
Phần II : Phân Tích Tình Hình Mua Bán Ngoại Tệ NHNo&PTNT Thành Phố ĐN Giai Đoạn 2002-2003 Phần III Tổng Hợp Đánh Giá Quá Trình Kinh Doanh & Những Ý Kiến Đề Xuất
[You must be registered and logged in to see this link.]

***************Chữ Ký cá nhân****************
Định ở đây luôn . ai k cho, mặt kệ. hihi. Ai muốn thì liên hệ qua nick [You must be registered and logged in to see this link.]
avatar
MinHyeSuLớp : Tình yêu trong mắt em
Tổng số bài gửi : 370
$ : 33428
Birthday Birthday : 15/02/1990

Về Đầu Trang Go down

Re: Chuyên đề năm 3

Bài gửi by MinHyeSu on 19/11/2010, 8:03 pm

38 Luận văn ngành quản trị

1.MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN VÀ PHÂN BỔ CHI PHÍ CHUNG
Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu chất lượng quan trọng đối với các doanh nghiệp sản xuất. Mối quan tâm hàng đầu của người làm công tác quản lí là làm thế nào để xác định được kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, trên cơ sở hoạch toán chi phí sản xuất một cách hợp lí, chính xác đầy đủ và khoa học


Nội dung đề tài bao gồm 3 phần.
Phần 1: Cơ sở lí luận chung về hạch toán và phân bổ chi phí chung
Phần 2: Tình hình thực tế về hạch toán và phân bổ chi phí chung tại Công ty cổ phần nhựa Đà Nẵng.
Phần 3: Một số ý kiến góp phần hoàn thiện phương pháp hạch toán và phân bổ chi phí chung
[You must be registered and logged in to see this link.]2.HOÀN THIỆN CÔNG TÁC GIAO HÀNG CÀ PHÊ XUẤT KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI CÔNG TY INTIMEX ĐÀ NẴNG
Sau gần 20 năm đổi mới, đất nước ta có nhiều thay đổi đáng kể, nền kinh tế đang có sự phát triển về mọi mặt, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Để có được những thành quả như vậy, chúng ta không thể không nói đến vai trò to lớn của hoạt động ngoại thương mà đặc biệt là hoạt động xuất khẩu.


* Đề tài gồm 3 phần:
Phần I: Cơ sở lý luận về giao nhận hàng xuất khẩu
Phần II: Thực trạng hoạt động kinh doanh và công tác giao nhận mặt hàng cà phê xuất khẩu tại Công ty Intimex Đà Nẵng
Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác giao nhận mặt hàng cà phê xuất khẩu tại Công ty Intimex Đà Nẵng
[You must be registered and logged in to see this link.]

3. NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM NHỰA ĐƯỜNG CỦA CÔNG THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG

Ngày nay cùng với sự phát triển của thị trường thế giới, đất nước ta tiếp tục công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa với sự tham gia của nhiều công ty cổ phần, công ty TNHH, các tập đoàn kinh tế tư nhân do mua bán đã thu hút nền kinh tế nước ta từng bước hòa nhập vào nền kinh tế thế giới.


Nội dung đề tài bao gồm 3 phần.
Phần I : CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG.
Phần II :PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG, TÌNH HÌNH KINH DOANH NHỰA ĐƯỜNG TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG
Phần III : XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNGTÌM KIẾM CƠ HỘI KINH DOANH TẠI CÔNG TY THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG
[You must be registered and logged in to see this link.]4. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THÔNG QUAN HÀNG HẠT NHỰA NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY Cổ PHẦN CÔNG NGHỆ PHẨM ĐÀ NẴNG
Ngày nay, trong quá trình thực hiện chính sách mở cửa hướng ra bên ngoài, hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới, hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp nước ngày càng phát triển mạnh mẽ. Thực tế này đòi hỏi các doanh nghiệp phải trang bị cho đội ngũ nhân viên của mình những kiến thức cơ bản về nhiều nghiệp vụ liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu. Trong đó công tác thông quan hàng hóa chính là một công việc đòi hỏi sự đầu tư nghiêm túc do tính chất thường xuyên của nghiệp vụ cũng như những khó khăn, phiền phức nghiêm trọng có thể xảy ra nếu doanh nghiệp không làm tốt


Nội dung chính của đề tài gồm có 3 chương:
Chương 1:. Cơ sở lý luận về công tác thông quan hàng nhập khẩu của doanh nghiệp ngoại thương
Chương 2: Tình hình kinh doanh nhập khẩu và thực trạng công tác thông quan hàng hạt nhựa nhập khẩu tại công ty cổ phần Công nghệ phẩm Đà Nẵng
Chương 3:. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác thông quan hàng hạt nhựa nhập khẩu tại công ty cổ phần Công nghệ phẩm Đà Nẵng tại công ty cổ phần công nghệ phẩm Đà Nẵng
[You must be registered and logged in to see this link.]5. PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP ĐÀ NẴNG
Đánh giá khái quát thực trạng phát triển nông nghiệp của thành phố Đà Nẵng.
Tìm hiểu các điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội tác động đến quá trình phát triển nông nghiệp của thành phố Đà Nẵng.
Phân tích các yếu tố tác động đến phát triển nông nghiệp thành phố đà nẵng một cách bền vững.Định hướng và đưa ra các giải pháp góp phẩn phát triển nông nghiệp thành phố bền vững trong tương lai.


Bố cục của đề tài bao gồm:
- Phần 1: Cơ sở lý luận chung về nông nghiệp và phát triển bền vững nông nghiệp
- Phần 2: Thực trạng phát triển của nông nghiệp thành phố Đà Nẵng.
- Phần 3: Những giải pháp và kiến nghị phát triển bền vững nông nghiệp Đà Nẵng.
[You must be registered and logged in to see this link.]6.CÁC CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA CÔNG TY DANAMECO
Phần I: Cơ sở lý thuyết về chiến lược Marketing
Phần II: Thực trạng công tác hoạch định Marketing và mở rộng thị trường tại công ty DANAMECO
Phần III: Chiến lược Marketing thâm nhập thị trường tiêu thụ cho sản phẩm bông băng gạc của công ty DANAMECO
[You must be registered and logged in to see this link.]7. Quản trị kênh phân phối tại công ty Coxiva Đà Nẵng
Phân phối là một trong những khâu quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.Nếu sản phẩm của bạn có chất lượng tốt,giá cả hợp lý,công tác truyền thông tốt nhưng tổ chức phân phối kém dẫn đến hàng hoá không đến được với người tiêu dùng khi đó doanh nghiệp bạn đã thất bại,mọi nỗ lực ban đầu đến đây đều là uổng phí.Do vậy phân phối thể hiện một vai trò rất quan trọng trong những nỗ lưc tiếp cận thị trường của doanh nghiệp


Nội dung gồm 3 phần :
Phần I: Cơ sở lý luận về quản trị kênh Marketing
Phần II: Giới thiệu tổng quan công ty,thực trạng sản xuất kinh doanh tại công ty
Phần III : Một số giải pháp đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kênh phân phối tại công ty
[You must be registered and logged in to see this link.]8. MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ KÊNH PHÂN PHỐI XE MÁY TẠI CÔNG TY COTIMEX ĐÀ NẴNG
Nền kinh tế thị trường để có một vị thế cạnh tranh vững chắc đòi hỏi phải kết hợp nhiều yếu tố. Nhưng trong các yếu tố đó thì nổi bật là yếu tố phân phối, nó góp phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Phân phối là một công cụ giúp doanh nghiệp tạo lập và duy trì được lợi thế cạnh tranh dài hạn


Đ ề tài bao gồm 3 phần
Ph ần I : Cơ sở lý luận
Ph ần II: Kênh phân phối
Ph ần III: Quản trị kênh phân phối
[You must be registered and logged in to see this link.]9. VẤN ĐỀ KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG HỢP LÝ NGUỒN LỰC CON NGƯỜI
Ngày nay, con người dược xem là tài nguyên quan trọng nhất trong mọi loại loại hình doanh nghiệp. Con người là yếu tố quan trọng có thể tạo ra những đột phá trong kinh doanh. Mỗi ngườI khi tham gia vào một tổ chức nào đó, người ta càng mong muốn đạt được mục đích nào đó mà họ không thể đạt riêng lẻ, nhưng không có nghĩa là mọi người nhất thiết là việc và đóng góp hết mình, tất cả những gì có thể có để đảm bảo nhưng mục tiêu đó sẽ hoàn thành.


Nội dung đề tài bao gồm 3 phần
PHẦN I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG HỢP LÝ NGUỒN LỰC CON NGƯỜI
PHẦN II : TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY PHÁT TRIỂN NHÀ ĐẤT ĐÀ NẲNG
III. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG.
[You must be registered and logged in to see this link.]10. TỔ CHỨC LỰC LƯỢNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CÔNG NGHIỆP HOÁ ĐÀ NẴNG.
Phần I: Cơ sở lý luận về tổ chức lực lượng bán hang
Phần II:
Phần III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức lực lượng bán hang tại công ty công nghiệp hoá chất Đà Nẵng.
[You must be registered and logged in to see this link.]

11. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XNK CÀ PHÊ TÂY NGUYÊN

Vấn đề trung tâm ngày nay mà doanh nghiệp đối mặt không phải là khan hiếm hàng hoá mà là khan hiếm khách hàng. Hầu hết các ngành công nghiệp trên thế giới có thể sản xuất hàng hoá nhiều hơn nhiều so với số người tiêu thụ trên thế giới có thể mua. Sự vượt mức này là do các đối thủ cạnh tranh riêng lẻ dự báo một sự tăng trưởng thị trường lớn hơn khả năng có thể.


PHẦN I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TRONG QUẢN TRỊ MARKETING.
PHẦN II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ PHÊ TÂY NGUYÊN
PHẦN III CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN.
[You must be registered and logged in to see this link.]
12.CHI ẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY THƯƠNG M ẠI HIỆP ĐỨC TỈNH QUẢNG NAM.

[You must be registered and logged in to see this link.]13. MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ XI MĂNG CỦA TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP AFTA
Trong thời đại ngày nay, không một quốc gia nào có thể phát triển nhanh chóng nếu không mở cửa và hội nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Đối với nền kinh tế có quy mô nhỏ và lạc hậu như nước ta, nếu không mở cửa hội nhập thì sẽ bị “tụt hậu”.


Nội dung chính của luận văn bao gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về tiêu thụ sản phẩm và các chính sách marketing thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp
Chương 2: Phân tích tình hình tiêu thụ xi măng và thực trạng sử dụng các chính sách marketing trong tiêu thụ xi măng của TCT XMVN
Chương 3: Một số giải pháp marketing nhằm thúc đẩy hoạt động tiêu thụ xi măng của TCT XMVN trong tiến trình hội nhập AFTA
[You must be registered and logged in to see this link.]

14.MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ CỦA CÔNG TY SỨ BÌNH DƯƠNG

Trong nền kinh tế thị trường, các cơ sở sản xuất kinh doanh phải tự hạch toán, phải biết trang trải doanh thu và chi phí sao cho việc kinh doanh của doanh nghiệp đạt kết quả cao nhất mới có thể tồn tại và phát triển được trong sự cạnh tranh ngày càng gay go này. Trong xu thế cạnh tranh ngày càng gay gắt đó, thị trường là vấn đề vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp sản xuất. thông qua thị trường sản phẩm được tiêu thụ thì lao động bỏ ra trong quá trình sản xuất mới được thừa nhận và doanh nghiệp mới thực hiện được chức năng xã hội của mình


Phần I :Cơ sở khoa học.
Phần II : Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty sứ Bình Dương.
PHẦN III: Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường của công ty Sứ Bình Dương.
[You must be registered and logged in to see this link.]

15. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG –XÂY LẮP VÀ KINH DOANH NHÀ ĐÀ NẴNG

Để có đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh; tài chính doanh nghiệp phải tính toán nhu cầu vốn, lựa chọn nguồn vốn tổ chức huy động sử dụng vốn đúng đắn nhằm thúc đẩy sự phát triển có hiệu quả quá trình sản xuất kinh doanh ở doanh nghiệp.


PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP.
PHẦN II: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY VẬT LIỆU XÂY DỰNG –XÂY LẮP VÀ KINH DOANH NHÀ ĐÀ NẴNG
[You must be registered and logged in to see this link.]


16. TÌNH HÌNH HẠOT ĐỘNG KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG BÁN TÍN DỤNG TẠI CÔNG TY GẠCH MEN COSEVCO ĐÀ NẴNG

[You must be registered and logged in to see this link.]17.XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MARKETING TRỰC TIẾP CHO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHÁCH SẠN
[You must be registered and logged in to see this link.]
18. QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ HỆ THỐNG THEO DÕI

[You must be registered and logged in to see this link.]19. HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM TW5

[You must be registered and logged in to see this link.]20. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TẠI CÔNG TY HỮU NGHỊ ĐÀ NẴNG.


[You must be registered and logged in to see this link.]


21. QUẢN LÝ NHÂN SỰ TẠI CHI NHÁNH GỐM VÀ THUỶ TINH ĐÀ NẴNG VIGLACERA

[You must be registered and logged in to see this link.]22. QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CÁ NHÂN ĐỐI VỚI MẶT HÀNG ÔTÔ ISUZU TRÊN THỊ TRƯỜNG MIỀN TRUNG CỦA CÔNG TY CƠ KHÍ ÔTÔ VÀ THIẾT BỊ ĐÀ NẴNG.


[You must be registered and logged in to see this link.]


23.C ÁC CHIẾN LƯỢC CỦA CHI NHÁNH ELMACO ĐÀ NẴNG

ELMACO Đà Nẵng là một chi nhánh chuyên kinh doanh các mặt hàng về VLĐ&DCCK. Mặc dù chịu áp lực cạnh tranh gay gắt từ những công ty khác kinh doanh các mặt hàng cùng loại với chi nhánh nhưng trong những năm qua dưới sự lãnh đạo tài tình của ban lãnh đạo chi nhánh, những chiến lược kinh doanh đúng đắn và sự cố gắng nổ lực hết mình của toàn thể cán bộ công nhân viên… đã giúp chi nhánh đạt được những thành tựu đáng khích lệ và trụ vững trên thị trường.
[You must be registered and logged in to see this link.]
24. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY DỆT MAY HOÀ THỌ

[You must be registered and logged in to see this link.]


25.MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN[You must be registered and logged in to see this link.]


26. NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG VÀ MỐI QUAN HỆ CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI THƯƠNG HIỆU XI MĂNG HẢI VÂN

Đề tài nghiên cứu dựa trên mô hình CBBE – tài sản thương hiệu dựa trên khách hàng của Keller để đo lường mức độ phản ứng và cộng hưởng của khách hàng đối với thương hiệu Hải Vân . Và xem xét những yếu tố tác động đến phản ứng và mối quan hệ cộng hưởng này .


Chuyên đề được bố cục gồm các phần sau :
- Lời giới thiệu
- Mục lục
- Phần 1 : Cơ sở lý luận .
- Phần 2 : Phân tích thực trạng hoạt động của doanh nghiệp.
- Phần 3 : Kết quả nghiên cứu .
- Phần kết luận .
- Danh mục tài liệu tham khảo
- Phần phụ lục
[You must be registered and logged in to see this link.]27. TRUYỀN THÔNG CỔ ĐỘNG THU HÚT NGUỒN KHÁCH HÀNG TẠI KHÁCH SẠN MIMASO
Quá trình truyền thông là quá trình truyền tải thông tin của doanh nghiệp đến người tiêu dùng để họ biết đến những tính năng sản phẩm, dịch vụ, các chương trình của doanh nghiệp, lợi ích mà doanh nghiệp có thể mang đến cho khách hàng thông qua các sản phẩm hoặc dịch vụ. Để việc này đạt được hiệu quả doanh nghiệp cần có một hệ thống truyền thông marketing.


Phần 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TRUYỀN THÔNG CỔ ĐỘNG
Phần 2 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY
Phần 3: Một số giải pháp nâng cao khả năng truyền thông cổ động thu hút nguồn khách hang tại khách sạn Mimaso
[You must be registered and logged in to see this link.]28. MARKETING TRỰC TIẾP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG.
PHẦN 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ MARKETING TRỰC TIẾP
PHẦN 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TRỰC TIẾP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG
PHẦN 3: XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MARKETING TRỰC TIẾP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG.
[You must be registered and logged in to see this link.]29. NGHIÊN CỨU CÁC BIẾN SỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG THẺ ATM TẠI NGÂN HÀNG ĐÔNG Á.
Ngày nay hầu hết các công ty đều phải đương đầu với sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường. Vấn đề mà các công ty cần phải đối mặt không phải là thiếu sản phẩm mà là thiếu khách hàng và nhất là những khách hàng trung thành. Hơn nữa, những khách hàng trung thành tạo ra một khoản lợi nhuận rất lớn cho công ty. Nhiều công ty đã xem khách hàng trung thành là lợi thế cạnh tranh của họ. Trong lĩnh vực ngân hàng cũng vậy, sự cạnh tranh giữa các ngân hàng cũng rất lớn, và những khách hàng trung thành là một tài sản rất quan trọng của họ.


CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LÒNG TRUNG THÀNH CỦA
KHÁCH HÀNG
PHẦN II TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG ĐÔNG Á
PHẦN III NGHIÊN CỨU CÁC BIẾN SỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG
TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG THẺ ATM TẠI NGÂN HÀNG ĐÔNG Á.
[You must be registered and logged in to see this link.]30. KHẢO SÁT SỰ THỎA MÃN CỦA KHÁCH HÀNG VÀ ÁP DỤNG TRONG HOÀN THIỆN QUY TRÌNH PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY DỊCH VỤ MARKETING TCM
Trong nền kinh tế thị trường đầy sôi động, sự tăng tốc của các biến đổi môi trường, đặc biệt là sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, nhu cầu của khách hàng ngày càng rất đa dạng, đòi hỏi khắt khe về chất lượng , mẫu mã sản phẩm , dịch vụ khách hàng ,….


Kết cấu của đề tài:
Phần 1: Cơ sở lý luận
Phần 2: Thực trạng, phân tích môi trường kinh doanh và quy trình phục vụ khách hàng của công ty dịch vụ marketing TCM
Phần 3: Khảo sát sự thỏa mãn của khách hàng áp dụng trong hoàn thiện quy trình phục vụ khách hàng tại công ty dịch vụ marketing TCM
[You must be registered and logged in to see this link.]31. NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG Á CHÂU VIỆT NAM.
Chương 1. Những vấn đề lý luận về cạnh tranh, chiến lược cạnh tranh và tăng cường năng lực cạnh tranh ngân hàng.
Chương 2 : Đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng Á Châu Việt Nam.
Chương 3 : CHIẾN LƯỢC NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG Á CHÂU VIỆT NAM.
[You must be registered and logged in to see this link.]32. NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG TRÊN THỊ TRƯỜNG MẠNG DI ĐỘNG
- Thu thập và phân tích các dữ liệu sơ cấp, thứ cấp.
- Phương pháp chính là sử dụng bảng câu hỏi để thu thập thông tin trực tiếp từ khách hàng.
- Phương pháp thống kê bằng sử dụng spss


PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN
PHẦN 2:THƯƠNG HIỆU MOBIFONE VÀ TRUNG TÂM DI ĐỘNG KHU VỰC III
PHẦN 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
[You must be registered and logged in to see this link.]33. THỰC TRẠNG XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CủA CÁC DNVVN Ở NƯỚC TA (ỨNG DỤNG TRONG PHÁT TRIỂN CÁC DỊCH VỤ MARKETING CHO CÔNG TY QUẢNG CÁO PHƯỚC SƠN
"Gạo Việt nam chưa có thương hiệu", "Bảo hộ thương hiệu, nước đến chân mới nhảy", "Thương hiệu Việt nam ra đến nước ngoài là mất", "Không có thương hiệu, trái cây Việt nam chịu nhiều thua thiệt", ... là những tiêu đề nóng hổi trên các tờ báo thời gian vừa qua. Quãng đường từ quan điểm quảng cáo "chất lượng tốt" đến "nâng niu bàn chân Việt", "cảm giác rất Yo-most" hay "mang lại sự tự tin" là một khoảng cách rất lớn. Câu chuyện của cà phê Trung Nguyên, sữa Vinamilk, nước mắm Phú Quốc, thường in đậm dấu ấn vào trí nhớ của các giám đốc và làm cho họ ngày càng mong muốn có một thương hiệu mạnh hơn.


PHẦN 1- CƠ SỞ LÝ LUẬN
PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CỦA CÁC DNVVN Ở NƯỚC TA
PHẦN 3: GIẢI PHÁP XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU PHÙ HỢP CHO CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ HIỆN NAY
[You must be registered and logged in to see this link.]34. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU ĐƯỜNG BIÊN HÒA
Với định hướng xây dựng và phát triển ngành công nghiệp mía đường Việt Nam trở thành một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, và đặc biệt từ sau “chương trình một triệu tấn đường vào năm 2000 của Chính phủ” đã giúp ngành mía đường Việt Nam nói chung và Công Ty cổ phần đường Biên Hòa nói riêng phát triển mạnh mẽ. Từ một nước nhập khẩu đường, sau 5 năm thực hiện chương trình đã đáp ứng nhu cầu tiêu thụ đường trong nước và tiến đến xuất khẩu.


Đề tài của được chia thành 3 phần:
- Phần I: Cơ sở lý luận – lý thuyết về giá trị thương hiệu và đo lường giá trị thương hiệu
- Phần II: Giới thiệu Chi Nhánh Công Ty cổ phần đường Biên Hòa tại Đà Nẵng.
- Phần III: Đo lường giá trị thương hiệu và các giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu đường Biên Hòa
[You must be registered and logged in to see this link.]35. GIẢI PHÁP TRUYỀN THÔNG CỔ ĐỘNG CHO THẺ SUCCESS CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIệP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Phần lớn các ngân hàng thương mại có hai mảng dịch vụ kinh doanh chính, đó là dịch vụ Ngân hàng bán buôn và dịch vụ Ngân hàng bán lẻ. Cả hai mảng dịch vụ này đều rất quan trọng đối với sự tăng trưởng phát triển của một Ngân hàng thương mại. Nếu như dịch vụ Ngân hàng bán buôn có thể mang lại doanh số hoạt động và phần thu nhập lớn thì dịch vụ Ngân hàng bán lẻ lại mang lại nguồn thu nhập bền vững và ổn định. Ngoài ra, hai dịch vụ này còn có tác dụng bổ sung cho nhau để phát triển.


Kết cấu của đề tài
Đề tài ngoài lời mở đầu và kết luận thì gồm ba phần:
PHẦN I: Cơ sở lí luận về Marketing Ngân hàng và truyền thông cổ động.
PHẦN II: Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh và thực trạng thị trường thẻ hiện nay nói chung và thẻ Success của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
PHẦN III: Giải pháp truyền thông cổ động cho thẻ Success của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn áp dụng trong giai đoạn 2008-2009.
[You must be registered and logged in to see this link.]36. ỨNG DỤNG THANG ĐO SERVPERF ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DI ĐỘNG TẠI KHU VỰC THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Trong thời đại mà các sản phẩm, dịch vụ mới liên tục xuất hiện và trở nên bão hòa với tốc độ nhanh chưa từng có, các doanh nghiệp không thể chỉ dựa vào việc cải tiến, đổi mới sản phẩm của mình để đạt được thành công như mong muốn. Do đó, các doanh nghiệp buộc phải tự mình tìm những cách khác nhau để cạnh tranh với các đối thủ của mình. Từ khi chất lượng dịch vụ xuất hiện đã đặt giai đoạn cho sự đánh giá của khách hàng, nhiều nhà nghiên cứu cũng như các chuyên gia đã cố gắng để xác định, đo lường, và quản trị chất lượng dịch vụ.


Kết cấu bài viết gồm 5 chương
Chương 1: Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu.
Chương 2: Tổng quan về tình hình hoạt động của công ty VMS-Mobifone – chi nhánh tại Đà Nẵng và thị trường viễn thông di động của Việt Nam.
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu.
Chương 4: Kết quả nghiên cứu.
Chương 5: Ý nghĩa và kết luận
[You must be registered and logged in to see this link.]


37.XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MARKETING TRỰC TIẾP CHO CÁC KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC TẠI KHÁCH SẠN CÔNG ĐOÀN HỘI AN
[You must be registered and logged in to see this link.]38. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI LIÊN KẾT DỌC NHÓM HÀNG ĐIỆN TỦ ĐIỆN LẠNH TẠI THỊ TRƯÒNG VIỆT NAM
Trong tình hình thế giới ngày càng phẳng, với bối cảnh Việt Nam gia nhập WTO, để thành công các doanh nghiệp càng phải càng biết tầm quan trọng của hệ thống phân phối đóng góp như thế nào tới thành công của doanh nghiệp Không ai có thể nghi ngờ về vai trò quyết định của các thành viên kênh phân phối - cầu nối giữa DN và người tiêu dùng cuối cùng. Với những tên gọi khác nhau: nhà phân phối, đại lý ủy quyền,.. trong mô hình bán hàng qua hệ thống phân phối, hay đội ngũ cộng tác viên trong mô hình bán hàng trực tiếp. Những thành viên kênh phân phối như những cánh tay của mỗi DN vươn tới mọi ngóc ngách của thị trường, mang lại sự tiện dụng tối đa cho người tiêu dùng mục tiêu và sự thành công của mỗi sản phẩm.


PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN PHỐI VÀ LIÊN KẾT
PHẦN 2: THỰC TRẠNG CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT KIM VÀ NGÀNH ĐIỆN TỬ ĐIỆN LẠNH
PHẦN 3 : CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI LIÊN KẾT DỌC HÀNG ĐIỆN LẠNH.
[You must be registered and logged in to see this link.]

***************Chữ Ký cá nhân****************
Định ở đây luôn . ai k cho, mặt kệ. hihi. Ai muốn thì liên hệ qua nick [You must be registered and logged in to see this link.]
avatar
MinHyeSuLớp : Tình yêu trong mắt em
Tổng số bài gửi : 370
$ : 33428
Birthday Birthday : 15/02/1990

Về Đầu Trang Go down

Re: Chuyên đề năm 3

Bài gửi by MinHyeSu on 19/11/2010, 8:05 pm

[You must be registered and logged in to see this link.]


1. NH ỮNG BI ỆN PHÁP NHẰM THỰC HI ỆN K Ế HOẠCH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ CỦA QUẬN HẢI CHÂU NĂM 2005
Dịch vụ là một trong những ngành quan trọng của nền kinh tế. Thực tế cho thấy không có quốc gia nào trên thế giới mà trong nền kinh tế của mình lại thiếu ngành dịch vụ. Ở nước ta cũng vậy, dịch vụ đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của cả nước, sản xuất chỉ có thể phát triển, đời sống tiêu dùng của nhân dân chỉ được nâng cao khi mà dịch vụ phát triển tương ứng. Ngược lại dịch vụ cũng chỉ có thể phát triển được khi tồn tại một nền kinh tế sản xuất phát triển và có nhu cầu tiêu dùng cao


Nội dung của đề tài được trình bày như sau:
Phần I. Những vấn đề cơ bản về ngành thương mại - dịch vụ.
Phần II. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch phát triển ngành thương mại - dịch vụ của quận Hải Châu năm 2002 - 2004.
Phần III. Những giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển ngành thương mại - dịch vụ năm 2005.
[You must be registered and logged in to see this link.]


2. TÌNH HÌNH Đ ẦU TƯ CỦA NHÂT BẢN RA NƯỚC NGOÀI VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHO VIỆC TĂNG CƯỜNG NGUỒN VỐN CỦA NHẬT BẢN VÀO VIỆT NAM.
Nền tảng để tạo nên sự phát triển kinh tế kỳ diệu của Nhật Bản kể từ sau chiến tranh thế giớI thứ hai phần lớn đều do đầu tư nước ngoài đem lạI nhất là hoạt động đầu tư trực tiếp đã giúp cho nền kinh tế Nhật Bản có những bước tiến nhảy vọt .


PHẦN I TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI CỦA NHẬT BẢN ĐẾN NĂM 2002
PHẦN II ĐẦU TƯ CỦA NHẬT BẢN VÀO VIỆT NAM
PHẦN III MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM THU HÚT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI Ở VIỆT NAM
[You must be registered and logged in to see this link.]


3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ TẠI KHÁCH SẠN HÀNG KHÔNG
Ngày nay du lịch là nhu cầu thiết yếu đối với mọi người trong xã hội, những năm qua du lịch là ngành có tốc độ phát triển mạnh và chiếm 65% tống sản phẩm quốc dân của toàn thế giới.
Cùng với sự phát triển du lịch trong cả nước, ngành du lịch Đà Nẵng đã không ngừng nổ lực phấn đấu để trở thành nành kinh tế mũi nhọn của Đà Nẵng, là nhân tố góp phần làm thay đổi bộ mặt kinh tế của xã hội của tỉnh nhà. Đi đôi với sự phát triển du lịch là sự ra đời của hàng loạt khách sạn lớn, nhỏ. Sự cạnh tranh của các khách sạn này không chỉ dừng lại ở mức giá mà còn cạnh tranh về chất lượng phục vụ.


. Đề tài gồm 3 phần:
PHẦN I: Cở sở lý luận
PHẦN II: Thực trạng hoạt động kinh doanh và chất lượng phục vụ tại khách sạn trong thời gian qua từ 2001-2003
PHẦN III: Biện pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tại khách sạn Hàng Không
[You must be registered and logged in to see this link.]


4. ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG.
Đặc điểm của chủ nghĩa tư bản cạnh tranh tự do hoàn toàn thống trị là việc xuất khẩu hàng hóa sang các nước kém phát triển hơn. Nhưng đến cuối thế kỷ 20, với sự hình thành các tổ chức độc quyền, thì trong nền kinh tế tư bản chủ nghĩa xuất hiện thêm hình thức xuất khẩu mới-xuất khẩu tư bản. Bằng việc xuất khẩu tư bản, nhà tư bản tổ chức việc sản xuất ở nước ngoài, hàng hóa sản xuất ra của các xí nghiệp nước ngoài sẽ thay thế một phần cho việc xuất khẩu hàng hóa. Xuất khẩu tư bản được thực hiện dưới hình thức đầu tư quốc tế.


CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI ( FDI : FOREIGN DIRECT INVESTMENT ).
CHƯƠNG II THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI ĐÀ NẴNG.
CHƯƠNG III GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG.
[You must be registered and logged in to see this link.]


5. THỰC TRẠNG V À MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐIỀU KIỆN SẴN SÀNG ĐÓN TIẾP KHÁCH Ở KHÁCH SẠN BAMBOOGREEN II.
Ngày nay tên thế giới, du lich đã trở thành một ngày du lịch rất phát triển. Nhu cầu đi du lịch để thoả mãn cho nhu của con người ngày càng tăng cung với sự phát triển của khoa học công nghệ, đời sống của người dân được cải thiện hơn nên trong quá trình du lịch họ đòi hỏi yêu cầu chất lương ngày càng cao. Hiện nay xu thế cạnh tranh của các khách sạn diễn ra mạnh mẽ. Một trong những thành công để thu hut được nhiều khách đem lại doanh thu và lợi nhuận cho khách san là điều kiện sẵn sàng đón tiếp khách.


PHẦN I : CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KHÁCH SẠN VÀ ĐIỀU KIỆN SẴN SÀNG ĐÓN TIẾP KHÁCH
PHẦN II : TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ ĐIỀU KIỆN ĐÓN TIẾP KHÁCH CỦA KHÁCH SẠN BAMBOOGREEN II
PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO DIEU KIỆN SẴN SÀNG ĐÓN TIẾP KHÁCH TẠI KHÁCH SẠN BAMBOOGREEN II
[You must be registered and logged in to see this link.]
6. MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHAI THÁC, PHÁT TRIỂN TUYẾN DU LỊCH CHỦ ĐỀ "CON ĐƯỜNG DI SẢN THẾ GIỚI" NHẰM PHỤC VỤ CHO VIỆC PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI QUẢNG NAM & ĐÀ NẴNG.
Trong phát triển du lịch, để đáp ứng được yêu cầu của du khách là muốn tham quan nhiều nơi, đòi hỏi các đơn vị kinh doanh trong ngành du lịch phải xây dựng được các chương trình du lịch qua nhiều địa phương, kết nối các điểm thu hút của các địa phương để xây dựng nên các tuyến du lịch chủ đề khác nhau, không còn rào cản của địa phương này với địa phương khác, giữa vùng này với vùng khác.


Ngoài phần mở đầu, phần kết luận, mục lục, phụ lục, tài liệu tham khảo, đề tài gồm 3 phần:
Phần 1: Cơ sở lý luận chung về tuyến du lịch chủ đề.
Phần 2: Thực trạng khai thác tuyến du lịch chủ đề "Con đường di sản thế giới" & tiềm năng phát triển du lịch tại Quảng Nam & Đà Nẵng.
Phần 3: Một số giải pháp khai thác, phát triển tuyến du lịch chủ đề "Con đường di sản thế giới" nhằm phục vụ phát triển du lịch tại Quảng Nam & Đà Nẵng.
[You must be registered and logged in to see this link.]


7. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH KHÁCH SẠN PHONG NHA - QUẢNG BÌNH
Với công cuộc đổi mới nền kinh tế và cùng với xu hướng hoà nhập của thế giới, phái triển chung của nhân loại, đã làm cho cơ cấu nền kinh tế Việt Nam có những bước thay đổi trong mọi lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực Thương Mại - Du Lịch - Dịch Vụ. Du lịch trở thành nền kinh tế mũi nhọn của nhiều qốc gia phát triển nhanh và đầy triển vọng.
Với tinh thần, điều kiện như vậy, Đảng và nhà nước nêu rõ: “Du Lịch là một ngành kinh tế tổng hợp quan trọng góp phần nâng cao dân trí, tạo việc làm và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. ”Doanh thu từ ngành du lịch góp phần không nhỏ vào việc thúc đẩy nền kinh tế phát triển, đưa nước ta ngang tầm với các quốc gia trên thế giới.


Nội dung chuyên đề gồm 3 phần:
Phần 1: Cơ sở lý luận chung.
Phần 2: Thực trạng về tình hình hoạt động kinh doanh tại khách san Phong Nha trong thời gian qua.
Phần 3: Phương hướng và biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại khách sạn Phong Nha - Quảng Bình.
[You must be registered and logged in to see this link.]


8.HOÀN THIỆN NGHIỆP VỤ NHẬN HÀNG NHẬP KHẨU VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN BẰNG CONTAINER TẠI CÔNG TY GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG ĐÀ NẴNG (CÔNG TY VIETRANS ĐÀ NẴNG)

Chương I. Khái quát về giao nhận hàng hoá bằng đường biển.
Chương II. Thực trạng giao nhận CONTAINER vận chuyển bằng đường biển tại công ty giao nhận kho Đà Nẵng.
Chương III. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện nghiệp vụ nhận hàng nhập khẩu vận tải đường biển bằng CONTAINER công ty giao nhận kho vận ngoại thương đà nẵng.
[You must be registered and logged in to see this link.]

9. HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU LINH KIỆN XE GẮN MÁY CỦA CÔNG TY
Môi trường kinh tế : từ khi nước ta chuyển sang kinh tế thị trường , sau khi thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế khu vực năm 1999 tốc độ tăng trưởng xếp thứ hai khu vực châu á (sau trung quốc ) và dự kiến tốc độ tăng trưởng đến năm 2004 là 7% , thu nhập người dân ngày càng tăng bình quân 800usd/người/năm . Điều này phần nào làm tăng sức mua của người dân


Phần I. Những vấn đề lý luận chung về hoạt động nhập khẩu
PHẦN II. Phân tích tình nhập khẩu linh kiện xe gắn máy của công
Phần III . Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động nhập khẩu linh kiện xe gắn máy tại công ty
[You must be registered and logged in to see this link.]

10. PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ TẠI KHÁCH SẠN BAMBOOGREEN HARBOURSIDE.
Ngày nay du lịch là nhu cầu cần thiết với mọi người trong xã hội, những năm qua du lịch có tốc độ phát triển nhanh nhất trên toàn cầu và chiếm 65% tổng sản phẩm quốc dân của toàn thế giới, là ngành đóng vai trò quan trọng trong việc tạo công ăn việc làm và đem lại nhiều lợi nhuận


Phần I. Cơ sở lý luận
Phần II. Thực trạng hoạt động kinh doanh.
Phần III. Biện pháp nâng cao chất lượng phục vụ tại khách sạn BamBooGreen HarBourside
[You must be registered and logged in to see this link.]
11.MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY TNHH THÁI BÌNH DƯƠNG
Phần I. Cơ sở lý luận về văn hoá doanh nghiệp
Phần II. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Thái Bình Dương và thực trạng về văn hoá doanh nghiệp tại công ty.
Phần III. Một số giải pháp phát triển văn hoá doanh nghiệp tại công ty TNHH Thái Bình Dương.
[You must be registered and logged in to see this link.]


12. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ XUẤT KHẨU THUỶ SẢN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG.
Phần I. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội với quá trình xuất khẩu thuỷ sản thành phố đà nẵng.
Phần II. Phân tích tình hình xuất khẩu thuỷ sản thành phố đà nẵng và những nhân tố tác động.
Phần III. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả xuất khẩu thuỷ sản thành phố Đà Nẵng.
[You must be registered and logged in to see this link.]


13. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU THUỶ SẢN VÀO THỊ TRƯỜNG MỸ TẠI CÔNG TY CHẾ BIẾN VÀ XUẤT KHẨU THUỶ SẢN THỌ QUANG
Phần I. Những vấn đề lý luận chung về hoạt động xuất khẩu
Phần II. Tình hình hoạt động kinh doanh và thực trạng hoạt động xuất khẩu sang Mỹ của công ty chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Thọ Quang
Phần III. Một số biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Mỹ tại công ty chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Thọ Quang.
[You must be registered and logged in to see this link.]


14. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TRONG LĨNH VỰC XUẤT KHẨU CỦA CHÍNH PHỦ CHO CÁC DOANH NGHIỆP ĐÀ NẴNG


Nền kinh tế của thế giới đang từng ngày từng giờ phát triển nhanh như vũ bão, cùng với nó là sự xuất hiện ngày càng nhiều các thị trường xuất khẩu mới, các tổ chức xuất khẩu mới. Thế giới chúng ta đang phải trải qua một giai đoạn hết sức gay go khi đang có dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng tài chính-tiền tệ, lương thực và có dấu hiệu bị chững lại sau một thời gian dài phát triển quá nóng, nhu cầu thì ngày càng nhiều nhưng việc đáp ứng thì lại có hạn


Cấu trúc của bài gồm có ba phần:
Chương I: Tổng quan về hoạt động Xúc Tiến thương mại trong lĩnh vực xuất khẩu
Chương II: Thực trạng hoạt động xúc tiến xuất khẩu của chính phủ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2007
Chương III: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến xuất khẩu của chính phủ cho các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
[You must be registered and logged in to see this link.]

15. NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY XNK ĐÀ NẴNG
Trong nền kinh tế thị trường các doanh nghiệp phải đứng trước một môi trường cạnh tranh vô cùng khóc liệt, ở đó những doanh nghiệp nào có những chiến lược kinh doanh phù hợp thì sẽ tồn tại. Ngược lại những doanh nghiệp nào không thích ứng trước những yêu cầu của thị trường, sẽ bị đào thải theo qui luật cạnh tranh


Phần I. CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH
Phần II. THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY XNK ĐÀ NẴNG
Phần III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY XNK ĐÀ NẴNG.
[You must be registered and logged in to see this link.]


16. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUAN HỆ CÔNG CHÚNG(PR) TẠI CÔNG TY SÔNG THU
Kể từ khi con người biết trao đổi, họ luôn tìm kiếm những phương thức nhằm gia tăng hiệu quả của sự trao đổi. Và Marketing chính là hoạt động có ý thức của con người hướng đến sự thỏa mãn các mong muốn của mình thông qua các tiến trình trao đổi


Báo cáo gồm 3 phần:
Phần 1: Cơ sở lý luận về vấn đề quan hệ công chúng - PR.
Phần 2: Tổng quan và thực trạng hoạt động PR tại công ty Sông Thu
Phần 3: Xây dựng chương trình quan hệ công chúng (PR) tại công ty Sông Thu
[You must be registered and logged in to see this link.]


17. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM XE MÁY TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU ĐÀ NẴNG
Trong những năm vừa qua,nhân lọai trên tòan thế giới đã và đang chứng kiến sự thay đổi như vũ bão của nền kinh tế tòan cầu.Hòa chung với xu thế đó,nền kinh tế Việt Nam đã có những chuyển biến rõ rệt và đạt được những thành quả đáng tự hào .Việt Nam đã gia nhập nhiều tổ chức trên thế giới và khu vực như ASEAN,APEC…thông qua đó đẩy mạnh và mở rộng quan hệ hợp tác,thúc đẩy kinh tế quốc tế phát triển .Đặc biệt Việt Nam chính thức trở thành thành viên của WTO hôm 7-11-2006 đánh dấu một sự kiện trọng đại càng tăng thêm vai trò và vị trí của việt nam trên trường quốc tế


Đề tài gồm c ó 3 phần:
Chương I Cơ sở lý luận
Chương II Tổng quan về hoạt động kinh doanh xe máy và thực trạng quản trị kênh phân phối tại công ty cotimex Đà Nẵng .
Chương III Phương hướng và giải pháp hoàn thiện công tác quản trị kênh phân phối mắt hàng xe máy tại công ty xuất nhập khẩu Đà Nẵng .
[You must be registered and logged in to see this link.]


18. CÔNG TÁC BÁN HÀNG TẠI CHI NHÁNH VISSAN-ĐÀ NẴNG
Nhu cầu con người, nhu cầu xã hội là vô cùng phong phú, đa dạng và thay đổi không ngừng, nhấy là trong thời đại ngày nay, khi mà doanh nghiệp và sản phẩm của họ phải tự tìm đến khách hàng chứ khách hàng không còn tìm đến với doanh nghiệp, với sản phẩm của doanh nghiệp đó nữa. Thỏa mãn nhu cầu khách hàng bây giờ không chỉ là sản phẩm chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, bao bì bắt mắt hay giá cả hợp lý mà còn chính là hành vi của những nhân viên bán hàng. Chính họ là người lôi kéo khách hàng đến với sản phẩm, vì thế Chi nhánh Vissan phải không ngừng tăng cường hoạt động nghiên cứu thị trường, qua đó để biết được khách hàng của mình đã thỏa mãn như thế nào, thỏa mãn đến mức độ nào khi dùng sản phẩm của Vissan.


CHƯƠNG I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC BÁN HÀNG
CHƯƠNG II .TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH VISSAN-ĐÀ NẴNG
CHƯƠNG III.MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC BÁN HÀNG TẠI CHI NHÁNH VISSAN-ĐÀ NẴNG
[You must be registered and logged in to see this link.]


19. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC GIAO NHẬN HÀNG NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN THEO PHƯƠNG THỨC FCL/FCL Ở CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI MIỀN TRUNG (VINATRANS ĐÀ NẴNG)
Nền kinh tế thế giới đang bước vào thế kỉ XXI, kỉ nguyên của hội nhập và phát triển.Sự phồn thịnh của một quốc gia phải được gắn liền với sự phát triển chung của nền kinh tế thế giới, không một quốc gia nào tự khép mình độc lập với nền kinh tế thế giới mà lại có thể phát triển mạnh mẽ được, đó là qui luật chung của nền kinh tế hiện nay. Một trong những yếu tố góp phần tạo nên sự giàu mạnh của một quốc gia phải kể đến hoạt động kinh doanh mua bán trao đổi hàng hoá giữa các quốc gia


CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT VỀ GIAO NHẬN HÀNG HOÁ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA CÔNG TY VÀ TÌNH TRẠNG VỀ QUI TRÌNH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HÀNG NHẬP KHẨU ĐƯỜNG BIỂN THEO PHƯƠNG THỨC FCL/FCL TẠI VINATRANS ĐÀ NẴNG
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP
[You must be registered and logged in to see this link.]


20. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở ĐÔ THỊ TẠI ĐỊA BÀN QUẬN THANH KHÊ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Trong bốn loại nguồn lực đầu vào cho nền kinh tế xã hội gồm: Đất đai, lao động, vốn, công nghệ thì đất đai là loại tài nguyên vô cùng quý giá do thiên nhiên ban tặng cho loài người. Đất đai gắn liền với mọi hoạt động, đời sống kinh tế, văn hoá - xã hội của con người. Đất đai là tư liệu sản xuất đặc biệt không có gì thay thế trong sản xuất nông nghiệp, là nhu cầu bức thiết về an cư lập nghiệp, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố của các khu dân cư, xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng. Đất đai còn là cơ sở để phát triển hệ sinh thái môi trường, dung hoà sự sống của con người và sinh vật. Đất đai có vai trò hết sức quan trọng, là vấn đề sống còn của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc.


Chuyên đề gồm các chương:
• Chương I: Một số vấn đề lý luận cơ bản về chuyển quyền sử dụng đất và công tác quản lý hoạt động chuyển quyền sử dụng đất
• Chương II: Phân tích thực trạng chuyển quyền sử dụng đất ở đô thị và công tác quản lý trên địa bàn quận Thanh Khê
• Chương III: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý chuyển quyền sử dụng đất ở đô thị trên địa bàn quận Thanh Khê
• Phần kết luận
[You must be registered and logged in to see this link.]


21. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LỮ HÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM TẠI ĐÀ NẴNG
Phát triển du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn trên cơ sở khai thác có hiệu quả lợi thế về điều kiện tự nhiên, sinh thái, truyền thống văn hoá lịch sử, huy động tối đa nguồn lực trong nước và tranh thủ sự hợp tác, hỗ trợ quốc tế, góp phần thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Từng bước đưa nước ta trở thành một trung tâm du lịch có tầm cỡ của khu vực, phấn đấu sau năm 2010 du lịch Việt Nam được xếp vào nhóm quốc gia có ngành du lịch phát triển trong khu vực.


PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN
PHẦN II: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, QUY TRÌNH KHAI THÁC VÀ TỔ CHỨC PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LỮ HÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VIỆT NAM TẠI ĐÀ NẴNG
PHẦN III HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KHAI THÁC VÀ TỔ CHỨC PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LỮ HÀNH TẠI VITOURS ĐÀ NẴNG
[You must be registered and logged in to see this link.]
22. GIẢI PHÁP NHẰM THU HÚT KHÁCH NỘI ĐỊA TẠI KHÁCH SẠN THANH LỊCH.
Cùng với sự chuyển mình của nền kinh tế nước nhà, từ một nền kinh tế lạc hậu, quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường với chinh sách mở cử toàn dân, làm bạn với các nước khác trên thế giới. Ngành du lịch cũng vươn vai cất cánh và được coi là ngành kinh tế mũi nhọn, là ngành công nghiệp không khói.


Phần I. Cơ sở lý luận
Phần II. Thực trạng hoạt động kinh doanh tại khách sạnn Thanh Lịch.
Phần III. Phương hướng và giải pháp thu hút nguồn khách đến với khách sạn Thanh Lịch trong thời gian tới.
[You must be registered and logged in to see this link.]


23. PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ TẠI KHÁCH SẠN BAMBOOGREEN HARBOURSIDE
Mỗi khách sạn muốn tồn tại trên thị trường đầy biến động và cạnh tranh gay gắt cũng như muốn giữ vừng vị trí hiện có, lưu giữ khách và gây sự tín nhiệm của khách hàng thì một trong những điều quan tâm hàng đầu của khách sạn là chất lượng phục vụ và không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ của khách sạn mình.


Phần I. Cơ sở lý luận
Phần II. Thực trạng hoạt động kinh doanh
Phần III. Biện pháp nâng cao chất lượng phục vụ tại khách sạn BAMBOOGREEN HARBOURSIDE


[You must be registered and logged in to see this link.]


24. KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THỰC TRẠNG QUI TRÌNH THU THẬP VÀ LẬP CHỨNG TỪ THANH TOÁN HÀNG DỆT MAY XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY VINATEX ĐÀ NẴNG
Sau hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, công ty đã tạo dựng được nhiều uy tín cho khách hàng trong và ngoài nước. Đây là lợi thế cho công ty khi hoạt động xuất nhập khẩu ở Việt Nam và thế giới đang trở nên hết sức sôi động, nhất là khi Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của tổ chức Thương mại thế giới WTO. Hiện nay, khi công ty đã chính thức đi vào hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, với bề dày kinh nghiệm của mình công ty đã chớp được nhiều cơ hội nhận được đơn đặt hàng lớn và có giá trị góp phần nâng cao tổng kim ngạch xuất khẩu trong những năm tới và đẩy mạnh hơn nữa hoạt động xuất nhập khẩu


PHẦN I:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC LẬP CHỨNG TỪ
THANH TOÁN HÀNG XUẤT KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ.
PHẦN II: TÌNH HÌNH KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ
THỰC TRẠNG QUI TRÌNH THU THẬP VÀ LẬP CHỨNG TỪ THANH TOÁN HÀNG DỆT MAY XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY VINATEX ĐÀ NẴNG
PHẦN III: KIẾN NGHỊ
[You must be registered and logged in to see this link.]

***************Chữ Ký cá nhân****************
Định ở đây luôn . ai k cho, mặt kệ. hihi. Ai muốn thì liên hệ qua nick [You must be registered and logged in to see this link.]
avatar
MinHyeSuLớp : Tình yêu trong mắt em
Tổng số bài gửi : 370
$ : 33428
Birthday Birthday : 15/02/1990

Về Đầu Trang Go down

Re: Chuyên đề năm 3

Bài gửi by ntkpha_CTU on 23/2/2011, 3:02 pm

a ơi a đã làm chuyên đề năm 3 chưa ?! Nếu làm rồi a có thể share một số đề tài cho e đc k. E sắp làm chuyên đề kinh tế rồi, đau đầu nhất là chọn đề tài. Ở trường e k có chuyên đề năm 3 mà chỉ có chuyên đề kinh tế, sau đó là chuyên đề ngành (e là chuyên đề ngân hàng), rồi mới tới luận văn.Uhm mà hình như những chuyên đề này k cần làm quy mô lớn như luận văn
avatar
ntkpha_CTULớp : CTU
Tổng số bài gửi : 310
$ : 31004
Birthday Birthday : 29/08/1991

Về Đầu Trang Go down

Re: Chuyên đề năm 3

Bài gửi by MinHyeSu on 24/2/2011, 7:03 pm

Trường kêu hè mới làm. Bạn học lớp nào thế...

***************Chữ Ký cá nhân****************
Định ở đây luôn . ai k cho, mặt kệ. hihi. Ai muốn thì liên hệ qua nick [You must be registered and logged in to see this link.]
avatar
MinHyeSuLớp : Tình yêu trong mắt em
Tổng số bài gửi : 370
$ : 33428
Birthday Birthday : 15/02/1990

Về Đầu Trang Go down

Re: Chuyên đề năm 3

Bài gửi by ntkpha_CTU on 24/2/2011, 9:31 pm

hic, e học ĐH Cần Thơ ^^. Trường e cho sinh viên tự chọn thời gian làm chuyên đề, k bắt buộc là năm 3 mới làm, néu thấy học đủ môn cần thiết là đc.Hè e làm chuyên đề kinh tế nè, e đang tìm hỉu trước những đề tài nào phù hợp để làm, vì chuyên đề k cần những đề tài qui mô lớn như luận văn, đơn giản hơn dù cấu trúc cũng thế ^^. Đợi tới đó mới tìm rồi lựa chọn hok có kịp, hè có 5 tuần để làm ah, hic.If a có thì share cho e he, thank a nhìu ^^
avatar
ntkpha_CTULớp : CTU
Tổng số bài gửi : 310
$ : 31004
Birthday Birthday : 29/08/1991

Về Đầu Trang Go down

Re: Chuyên đề năm 3

Bài gửi by MinHyeSu on 25/2/2011, 11:06 am

Bạn cho m nick yahoo di. de tien lien lac....

***************Chữ Ký cá nhân****************
Định ở đây luôn . ai k cho, mặt kệ. hihi. Ai muốn thì liên hệ qua nick [You must be registered and logged in to see this link.]
avatar
MinHyeSuLớp : Tình yêu trong mắt em
Tổng số bài gửi : 370
$ : 33428
Birthday Birthday : 15/02/1990

Về Đầu Trang Go down

Re: Chuyên đề năm 3

Bài gửi by ntkpha_CTU on 26/2/2011, 10:47 am

Nick yahoo nè: Nguyen_pha2908 ^^. e đang tổng hợp lại mấy đề tài của mấy anh chị trước, mà toàn là xào wa xào lại k, ít có j mới. Mấy cái thấy dễ thì thuộc bên ngành Kinh tế nông nghiệp, KT tài nguyên vs Kinh tế thủy sản là nhìu, hix
avatar
ntkpha_CTULớp : CTU
Tổng số bài gửi : 310
$ : 31004
Birthday Birthday : 29/08/1991

Về Đầu Trang Go down

Re: Chuyên đề năm 3

Bài gửi by diepkhac1989 on 4/11/2011, 9:19 pm

em cũng đang học đại học cần thơ. em đang làm chuyên đề kinh tế năm 3.em làm về "phân tích thực trạng tiêu thụ điện".. mà chưa biết phải làm sao hết.anh chị nào có thể hướng dẫn em không

diepkhac1989Lớp : tài chính ngân hàng 08
Tổng số bài gửi : 1
$ : 26301
Birthday Birthday : 15/06/1990

Về Đầu Trang Go down

Re: Chuyên đề năm 3

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết