Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Số lượt truy cập
Bắt đầu hoạt động: 23/09/2010

Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

DH10NH :: FAN NGOẠI :: OTAKU :: Anime

Trang 3 trong tổng số 7 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next

Go down

Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by admin on 24/9/2010, 7:43 am

First topic message reminder :


HAY LEM, KO COI phí tuổi thanh xuân :d
nếu tập nào có 2 part thi bạn dùng cái này để nối chúng lại [You must be registered and logged in to see this link.]

Nguồn [You must be registered and logged in to see this link.]

Các nhóm fansub : OPFC, VnGeneral,Cutie ,Okami
Leader Manager : Free will
Leader OPFC Fansub : NguyenDHien
Leader VnGeneral Fansub : Delyuki
Leader Okami Fansub : m.hikari
Leader Cutie Fansub : Miu
Translator : NguyenDhien, Miu, Free will, m.hikari
Timing : Bạch Thử, Free will, o0oMeVo0o
Editor - karaeffect: Free will, DelYuki
Encoder : m.hikari, DelYuki

Link
Tập 1: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 2: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 3: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 4: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 5: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 6: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 7: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 8: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 9: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 10: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 11: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 12: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 13: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 14: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 15: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 16: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 17: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 18: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 19: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 20: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 21: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 22: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 23: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 24: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 25: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 26: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 27: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 28: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 29: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 30: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 31: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 32: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 33: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 34: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 35: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 36: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 37: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 38: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 39: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 40: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 41: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 42: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 43: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 44: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 45: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 46: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 47: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 48: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 49: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 50: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 51: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 52: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 53: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 54: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 55: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 56: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 57: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 58: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tâp 59: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 60: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 61: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 62: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 63: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 64: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 65: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 66: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 67: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 68: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 69: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 70: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 71: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 72: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 73: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 74: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 75: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 76: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 77: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 78: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 79: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 80: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 81: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 82: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 83: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 84: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 85: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 86: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 87: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 88: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 89: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 90: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 91: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 92: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 93: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 94: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 95: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 96: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 97: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 98: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 99: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 100: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 101: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 102: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 103: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 104: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 105: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 106: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 107: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 108: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 109: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 110: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 111: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 112: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 113: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 114: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 115: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 116: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 117: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 118: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 119: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 120: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 121: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 122: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 123: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 124: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 125: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 126: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 127: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 128: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 129: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 130: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 131: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 132: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 133: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 134: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 135: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 136: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 137: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 138: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 139: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 140: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 141: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 142: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 143: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 144: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 145: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 146: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 147: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 148: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 149: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 150: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 151: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 152: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 153: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 154: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 155: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 156: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 157: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 158: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 159: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 160: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 161: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 162: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 163: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 164: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 165: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 166: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 167: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 168: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 169: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 170: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 171: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 172: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 173: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 174: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 175: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 176: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 177: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 178: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 179: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 180: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 181: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 182: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 183: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 184: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 185: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 186: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 187: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 188: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 189: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 190: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 191: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 192: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 193: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 194: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 195: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 196: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 197: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 198: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 199: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 200: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 201: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 202: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 203: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 204: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 205: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 206: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 207: Part 1 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 207: Part 2 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 208: Part 1 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 208: Part 2 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 209: Part 1 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 209: Part 2 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 210: Part 1 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 210: Part 2 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 211: Part 1 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 211: Part 2 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 212: Part 1 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 212: Part 2 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 213: Part 1 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 213: Part 2 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 214: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 215 216:Part 1 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 215_216:Part 2 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 217: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 218: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 219: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 220: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 221: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 222: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 223: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 224: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 225: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 226: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 227_228:Part 1 [You must be registered and logged in to see this link.]
___________ Part 2 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 229: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 230: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 231: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 232: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 233: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 234: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 235: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 236: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 237: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 238: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 239: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 240: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 241: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 242: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 243: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 244: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 245: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 246: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 247: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 248: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 249: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 250_251:Part 1 [You must be registered and logged in to see this link.]
___________ Part 2 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 252: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 253: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 254: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 255: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 256: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 257: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 258: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 259: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 260: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 261: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 262: Part 1 [You must be registered and logged in to see this link.]
_______ Part 2 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 263: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 264: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 265: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 266: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 267: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 268_269: Part 1 [You must be registered and logged in to see this link.]
___________ Part 2 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 270: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 271: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 272: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 273: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 274: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 275: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 276: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 277_278: Part 1 [You must be registered and logged in to see this link.]
____________Part 2 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 279: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 280_283 chủ yếu là các tập hồi tưởng nên các bạn xem tập 284 nối tiếp tập 279 nha'
Tập 284: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 285: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 286: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 287: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 288: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 289: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 290: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 291_292 là ngoại truyện, sẽ ra sau
Tập 293: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 294: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 295: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 296: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 297: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 298: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 299: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 300: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 301-350: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 351-439: [You must be registered and logged in to see this link.]
bo sung link : 400 [You must be registered and logged in to see this link.]
401 [You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
402 [You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
403 [You must be registered and logged in to see this link.]
404 [You must be registered and logged in to see this link.]
405 [You must be registered and logged in to see this link.]
406 [You must be registered and logged in to see this link.]
407 [You must be registered and logged in to see this link.]
408 [You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
409 [You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
410 [You must be registered and logged in to see this link.]
411 [You must be registered and logged in to see this link.]
412 [You must be registered and logged in to see this link.]
413 [You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
414 [You must be registered and logged in to see this link.]
415 [You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
416 [You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
417 [You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
418 [You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
419 [You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
420 [You must be registered and logged in to see this link.]
421 [You must be registered and logged in to see this link.]
422 [You must be registered and logged in to see this link.]
423 [You must be registered and logged in to see this link.]
424 [You must be registered and logged in to see this link.]
425 [You must be registered and logged in to see this link.]
426-429 : la` ngoai truyen, nen se ra sau
Tập 430 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 431 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 432 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 433 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 434 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 435 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 436 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 437 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 438 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 439 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 440-448: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 449:
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 450
[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 451-468: [You must be registered and logged in to see this link.]
Bổ sung 461 [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 469: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 470: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 471: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 472:
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 473: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 474: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 475: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 476: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 477: [You must be registered and logged in to see this link.]
HD: [You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 478 MF [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 479: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 480 [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 481
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 482
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

Ep 483: "Câu trả lời ở đâu ? - Cái chết của Ace, tàn lửa bay về trời..."
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

Ep 484: "Tổng bộ Hải Quân sụp đổ - Sự trả thù trong im lặng của Râu Trắng"
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]Ep 485: "Giải quyết ân oán - Râu Trắng vs Băng hải tặc Râu Đen"
720p
[You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.]Ep 486 Màn trình diễn bắt đầu - Âm mưu của râu đen...
Bản 480p Việt Sub: [You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.]

Bản HD Việt Sub: [You must be registered and logged in to see this link.] - [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]


Ep 487 [You must be registered and logged in to see this link.]EP 488
720p
[You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.]
EP489 “Shanks đã đến – Cuộc chiến kết thúc””
[You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.]
EP490 [b][b][You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
[/b]

EP491 “Sự thật đau buồn””
720p

[You must be registered and logged in to see this link.] - [You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]Ep492 la` ngoai truyen nen ko co subEp493 “Luffy và Ace””
MF [You must be registered and logged in to see this link.]
MF [You must be registered and logged in to see this link.]

MS [You must be registered and logged in to see this link.]
Ep494
“Sabo xuất hiện – Cậu bé Vùng Cực Xám”
720p[You must be registered and logged in to see this link.]

480p

Chưa có đâu


[You must be registered and logged in to see this link.]

Ep495
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

EP496 “Một ngày nào đó chúng ta sẽ ra biển – Lời thề giữ 3 anh em
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

EP497 “Rời khỏi gia đình Dadan để tốt hơn? – Căn cứ của bọn trẻ được xây dựng!”
[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]EP498 Học Trò luffy?! Người đã từng thách đấu với vua hải tặc!
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

EP499
[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.] 720pEP500

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

Ep501

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
EP502
[You must be registered and logged in to see this link.]

Ep503
[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]Chú ý : 4share free đang bị đơ nên down ko đc (chỉ có acc vip mới down đc ) đề nghị mọi người down Megashare dùm ~.~

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]


Ep 504
4share
[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]


megashare

[You must be registered and logged in to see this link.]


Ep505
4share

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]


megashare

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]Ngoai truyen
Movie Strong world (1.25GB)
[You must be registered and logged in to see this link.] pass: vnsharing.net
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]


Được sửa bởi admin ngày 6/7/2011, 4:39 pm; sửa lần 35.
avatar
adminLớp : dh10nh
Tổng số bài gửi : 843
$ : 34184
Birthday Birthday : 15/06/1991

http://dh10nh.4rumer.com

Về Đầu Trang Go down


Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by h4t3_0r_lov3 on 4/1/2011, 5:45 pm

huhu sot ruot wa! Arrow

h4t3_0r_lov3Tổng số bài gửi : 16

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by yabiba on 9/1/2011, 11:29 am

hix.hoạt hình j muh engsub vẫn chưa ra vietsub cũng vẫn chưa có,hjx. đợi đến bao giờ mí có tập 482 đây.huhu.ghiền quá ùi.

yabibaTổng số bài gửi : 49

http://soivodoi.tk

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by yabiba on 10/1/2011, 8:40 pm

haha.lại phải chờ tiếp tập 483 ùi.tập sau bảo đảm hay kinh.hihi.

yabibaTổng số bài gửi : 49

http://soivodoi.tk

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by pinkle0pard on 10/1/2011, 10:18 pm

yabiba đã viết:haha.lại phải chờ tiếp tập 483 ùi.tập sau bảo đảm hay kinh.hihi.
cóa 482 goy àh???

***************Chữ Ký cá nhân****************
avatar
pinkle0pardLớp : DH10NH
Tổng số bài gửi : 449
$ : 32692
Birthday Birthday : 20/07/1991

http://www.dh10nh.tk

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by admin on 10/1/2011, 10:23 pm

pinkle0pard đã viết:
yabiba đã viết:haha.lại phải chờ tiếp tập 483 ùi.tập sau bảo đảm hay kinh.hihi.
cóa 482 goy àh???
chac la` coi engsub do ma`

***************Chữ Ký cá nhân****************

avatar
adminLớp : dh10nh
Tổng số bài gửi : 843
$ : 34184
Birthday Birthday : 15/06/1991

http://dh10nh.4rumer.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by pinkle0pard on 11/1/2011, 12:26 pm

đã cóa tập 482 đóa pà kon ^^

***************Chữ Ký cá nhân****************
avatar
pinkle0pardLớp : DH10NH
Tổng số bài gửi : 449
$ : 32692
Birthday Birthday : 20/07/1991

http://www.dh10nh.tk

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by yabiba on 11/1/2011, 1:23 pm

hehe. tại không đợi việt sub nên coi eng thuj. tiếng anh kha khá nên xem không có vấn đề gì.hjhj
avatar
yabibaLớp : 15
Tổng số bài gửi : 49
$ : 29886
Birthday Birthday : 10/07/1990

http://soivodoi.tk

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by h4t3_0r_lov3 on 11/1/2011, 7:11 pm

UA 482 na ENGSUB sao? Shocked

h4t3_0r_lov3Lớp : 13
Tổng số bài gửi : 16
$ : 29457
Birthday Birthday : 08/08/1991

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by theday89 on 13/1/2011, 10:43 am

sao tap 482 k du? vay ban?

theday89Lớp : caodang
Tổng số bài gửi : 2
$ : 29852
Birthday Birthday : 17/04/1989

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by admin on 13/1/2011, 12:07 pm

theday89 đã viết:sao tap 482 k du? vay ban?
ko du j zay ban ?

***************Chữ Ký cá nhân****************

avatar
adminLớp : dh10nh
Tổng số bài gửi : 843
$ : 34184
Birthday Birthday : 15/06/1991

http://dh10nh.4rumer.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by h4t3_0r_lov3 on 16/1/2011, 2:58 pm

hum naj 16 oy ne toi may jo thi moi co link 483 vay AD??? Razz Razz Razz

h4t3_0r_lov3Lớp : 13
Tổng số bài gửi : 16
$ : 29457
Birthday Birthday : 08/08/1991

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by yabiba on 16/1/2011, 6:48 pm

oaoa,vẫn chưa có j hay ơ tap 483 này.hjx.laj đợi típ 484 uj.oaoa.chán thật đợi cả tuần chỉ xem dc ACE chết.hjx
avatar
yabibaLớp : 15
Tổng số bài gửi : 49
$ : 29886
Birthday Birthday : 10/07/1990

http://soivodoi.tk

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by pinkle0pard on 16/1/2011, 10:20 pm

yabiba đã viết:oaoa,vẫn chưa có j hay ơ tap 483 này.hjx.laj đợi típ 484 uj.oaoa.chán thật đợi cả tuần chỉ xem dc ACE chết.hjx
coi bao nhiu là đủ tiền goy`!!! hehe

***************Chữ Ký cá nhân****************
avatar
pinkle0pardLớp : DH10NH
Tổng số bài gửi : 449
$ : 32692
Birthday Birthday : 20/07/1991

http://www.dh10nh.tk

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by rahanasi on 17/1/2011, 6:02 pm

sao mà có mấy tập ko có phụ đề zậy

rahanasiLớp : 10
Tổng số bài gửi : 3
$ : 29553
Birthday Birthday : 09/06/1995

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by admin on 17/1/2011, 7:04 pm

rahanasi đã viết:sao mà có mấy tập ko có phụ đề zậy
tap nao`?? fai noi chinh xac chu

***************Chữ Ký cá nhân****************

avatar
adminLớp : dh10nh
Tổng số bài gửi : 843
$ : 34184
Birthday Birthday : 15/06/1991

http://dh10nh.4rumer.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by rahanasi on 17/1/2011, 7:20 pm

tập 338 đến 341 thì phải .mình ko thấy phụ đề nào cả

rahanasiLớp : 10
Tổng số bài gửi : 3
$ : 29553
Birthday Birthday : 09/06/1995

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by MinHyeSu on 18/1/2011, 7:07 pm

Sao chua co tap 483 vay

***************Chữ Ký cá nhân****************
Định ở đây luôn . ai k cho, mặt kệ. hihi. Ai muốn thì liên hệ qua nick [You must be registered and logged in to see this link.]
avatar
MinHyeSuLớp : Tình yêu trong mắt em
Tổng số bài gửi : 370
$ : 33478
Birthday Birthday : 15/02/1990

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by admin on 18/1/2011, 9:26 pm

hok bit nua, t cung dag doi na`

***************Chữ Ký cá nhân****************

avatar
adminLớp : dh10nh
Tổng số bài gửi : 843
$ : 34184
Birthday Birthday : 15/06/1991

http://dh10nh.4rumer.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by ltduconline on 20/1/2011, 10:19 am

sao chưa có tập 483 admin nhỉ

ltduconlineLớp : dại học
Tổng số bài gửi : 11
$ : 29621
Birthday Birthday : 17/11/1989

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by admin on 20/1/2011, 11:28 am

co nay` gan de Tet nen chac tui no ban ron j do, ra lan nao cung tre it nhat 2ngay`, t cung dag do ne`

***************Chữ Ký cá nhân****************

avatar
adminLớp : dh10nh
Tổng số bài gửi : 843
$ : 34184
Birthday Birthday : 15/06/1991

http://dh10nh.4rumer.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by rahanasi on 20/1/2011, 6:50 pm

khi nào có tập 483 zậy bạn abc1

rahanasiLớp : 10
Tổng số bài gửi : 3
$ : 29553
Birthday Birthday : 09/06/1995

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by pinkle0pard on 20/1/2011, 7:10 pm

rahanasi đã viết:khi nào có tập 483 zậy bạn abc1
cũng chưa bít nữa!!! theo thông báo là đâu tuần này nhưng chắc sẽ kéo dài tới tuần sau mới cóa 483!!! ^^

***************Chữ Ký cá nhân****************
avatar
pinkle0pardLớp : DH10NH
Tổng số bài gửi : 449
$ : 32692
Birthday Birthday : 20/07/1991

http://www.dh10nh.tk

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by pinkle0pard on 21/1/2011, 12:22 am

đã cóa 483 Vsub mọi người cùng down zìa xem nào ^^

***************Chữ Ký cá nhân****************
avatar
pinkle0pardLớp : DH10NH
Tổng số bài gửi : 449
$ : 32692
Birthday Birthday : 20/07/1991

http://www.dh10nh.tk

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by admin on 25/1/2011, 9:56 pm

da update toi 484 rui moi nguoi vao down nha

***************Chữ Ký cá nhân****************

avatar
adminLớp : dh10nh
Tổng số bài gửi : 843
$ : 34184
Birthday Birthday : 15/06/1991

http://dh10nh.4rumer.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by admin on 2/2/2011, 5:11 pm

da update 485 rui do nha

***************Chữ Ký cá nhân****************

avatar
adminLớp : dh10nh
Tổng số bài gửi : 843
$ : 34184
Birthday Birthday : 15/06/1991

http://dh10nh.4rumer.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by MrDaa on 5/2/2011, 4:59 pm

khi nao moi ra tap 486 admin nho len lich nha


Được sửa bởi MrDaa ngày 6/2/2011, 5:46 pm; sửa lần 1.

MrDaaLớp : Cao Đẳng Tài chính ngân hàng
Tổng số bài gửi : 35
$ : 29367
Birthday Birthday : 18/06/1989

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by admin on 6/2/2011, 4:56 pm

ko bit nua, nhung nguoi lam sub ngi tet het rui`, ko bit chung nao lam lai nua, chung nao co tui post len lien, dag khuc hap dan ^^

***************Chữ Ký cá nhân****************

avatar
adminLớp : dh10nh
Tổng số bài gửi : 843
$ : 34184
Birthday Birthday : 15/06/1991

http://dh10nh.4rumer.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by MrDaa on 13/2/2011, 8:16 am

khoảng mấy ngày mới ra tập mới vậy admin ^^ đang chờ đợi từng tập hấp dẫn trái ác ma của râu đen ghê thật

MrDaaLớp : Cao Đẳng Tài chính ngân hàng
Tổng số bài gửi : 35
$ : 29367
Birthday Birthday : 18/06/1989

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 3 trong tổng số 7 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next

Về Đầu Trang

- Similar topics

DH10NH :: FAN NGOẠI :: OTAKU :: Anime

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết