Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Số lượt truy cập
Bắt đầu hoạt động: 23/09/2010

Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

DH10NH :: FAN NGOẠI :: OTAKU :: Anime

Trang 7 trong tổng số 7 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Go down

Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by admin on 24/9/2010, 7:43 am

First topic message reminder :


HAY LEM, KO COI phí tuổi thanh xuân :d
nếu tập nào có 2 part thi bạn dùng cái này để nối chúng lại [You must be registered and logged in to see this link.]

Nguồn [You must be registered and logged in to see this link.]

Các nhóm fansub : OPFC, VnGeneral,Cutie ,Okami
Leader Manager : Free will
Leader OPFC Fansub : NguyenDHien
Leader VnGeneral Fansub : Delyuki
Leader Okami Fansub : m.hikari
Leader Cutie Fansub : Miu
Translator : NguyenDhien, Miu, Free will, m.hikari
Timing : Bạch Thử, Free will, o0oMeVo0o
Editor - karaeffect: Free will, DelYuki
Encoder : m.hikari, DelYuki

Link
Tập 1: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 2: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 3: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 4: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 5: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 6: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 7: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 8: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 9: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 10: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 11: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 12: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 13: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 14: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 15: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 16: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 17: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 18: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 19: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 20: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 21: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 22: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 23: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 24: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 25: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 26: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 27: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 28: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 29: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 30: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 31: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 32: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 33: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 34: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 35: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 36: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 37: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 38: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 39: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 40: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 41: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 42: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 43: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 44: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 45: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 46: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 47: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 48: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 49: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 50: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 51: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 52: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 53: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 54: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 55: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 56: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 57: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 58: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tâp 59: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 60: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 61: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 62: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 63: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 64: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 65: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 66: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 67: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 68: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 69: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 70: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 71: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 72: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 73: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 74: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 75: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 76: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 77: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 78: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 79: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 80: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 81: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 82: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 83: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 84: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 85: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 86: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 87: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 88: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 89: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 90: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 91: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 92: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 93: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 94: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 95: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 96: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 97: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 98: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 99: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 100: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 101: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 102: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 103: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 104: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 105: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 106: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 107: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 108: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 109: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 110: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 111: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 112: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 113: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 114: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 115: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 116: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 117: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 118: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 119: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 120: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 121: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 122: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 123: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 124: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 125: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 126: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 127: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 128: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 129: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 130: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 131: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 132: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 133: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 134: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 135: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 136: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 137: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 138: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 139: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 140: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 141: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 142: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 143: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 144: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 145: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 146: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 147: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 148: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 149: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 150: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 151: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 152: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 153: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 154: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 155: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 156: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 157: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 158: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 159: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 160: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 161: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 162: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 163: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 164: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 165: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 166: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 167: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 168: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 169: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 170: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 171: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 172: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 173: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 174: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 175: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 176: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 177: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 178: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 179: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 180: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 181: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 182: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 183: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 184: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 185: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 186: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 187: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 188: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 189: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 190: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 191: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 192: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 193: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 194: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 195: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 196: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 197: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 198: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 199: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 200: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 201: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 202: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 203: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 204: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 205: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 206: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 207: Part 1 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 207: Part 2 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 208: Part 1 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 208: Part 2 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 209: Part 1 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 209: Part 2 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 210: Part 1 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 210: Part 2 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 211: Part 1 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 211: Part 2 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 212: Part 1 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 212: Part 2 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 213: Part 1 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 213: Part 2 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 214: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 215 216:Part 1 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 215_216:Part 2 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 217: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 218: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 219: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 220: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 221: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 222: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 223: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 224: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 225: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 226: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 227_228:Part 1 [You must be registered and logged in to see this link.]
___________ Part 2 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 229: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 230: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 231: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 232: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 233: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 234: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 235: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 236: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 237: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 238: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 239: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 240: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 241: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 242: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 243: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 244: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 245: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 246: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 247: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 248: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 249: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 250_251:Part 1 [You must be registered and logged in to see this link.]
___________ Part 2 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 252: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 253: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 254: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 255: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 256: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 257: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 258: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 259: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 260: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 261: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 262: Part 1 [You must be registered and logged in to see this link.]
_______ Part 2 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 263: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 264: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 265: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 266: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 267: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 268_269: Part 1 [You must be registered and logged in to see this link.]
___________ Part 2 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 270: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 271: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 272: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 273: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 274: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 275: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 276: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 277_278: Part 1 [You must be registered and logged in to see this link.]
____________Part 2 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 279: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 280_283 chủ yếu là các tập hồi tưởng nên các bạn xem tập 284 nối tiếp tập 279 nha'
Tập 284: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 285: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 286: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 287: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 288: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 289: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 290: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 291_292 là ngoại truyện, sẽ ra sau
Tập 293: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 294: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 295: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 296: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 297: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 298: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 299: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 300: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 301-350: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 351-439: [You must be registered and logged in to see this link.]
bo sung link : 400 [You must be registered and logged in to see this link.]
401 [You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
402 [You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
403 [You must be registered and logged in to see this link.]
404 [You must be registered and logged in to see this link.]
405 [You must be registered and logged in to see this link.]
406 [You must be registered and logged in to see this link.]
407 [You must be registered and logged in to see this link.]
408 [You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
409 [You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
410 [You must be registered and logged in to see this link.]
411 [You must be registered and logged in to see this link.]
412 [You must be registered and logged in to see this link.]
413 [You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
414 [You must be registered and logged in to see this link.]
415 [You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
416 [You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
417 [You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
418 [You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
419 [You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
420 [You must be registered and logged in to see this link.]
421 [You must be registered and logged in to see this link.]
422 [You must be registered and logged in to see this link.]
423 [You must be registered and logged in to see this link.]
424 [You must be registered and logged in to see this link.]
425 [You must be registered and logged in to see this link.]
426-429 : la` ngoai truyen, nen se ra sau
Tập 430 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 431 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 432 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 433 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 434 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 435 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 436 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 437 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 438 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 439 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 440-448: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 449:
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 450
[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 451-468: [You must be registered and logged in to see this link.]
Bổ sung 461 [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 469: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 470: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 471: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 472:
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 473: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 474: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 475: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 476: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 477: [You must be registered and logged in to see this link.]
HD: [You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 478 MF [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 479: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 480 [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 481
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 482
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

Ep 483: "Câu trả lời ở đâu ? - Cái chết của Ace, tàn lửa bay về trời..."
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

Ep 484: "Tổng bộ Hải Quân sụp đổ - Sự trả thù trong im lặng của Râu Trắng"
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]Ep 485: "Giải quyết ân oán - Râu Trắng vs Băng hải tặc Râu Đen"
720p
[You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.]Ep 486 Màn trình diễn bắt đầu - Âm mưu của râu đen...
Bản 480p Việt Sub: [You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.]

Bản HD Việt Sub: [You must be registered and logged in to see this link.] - [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]


Ep 487 [You must be registered and logged in to see this link.]EP 488
720p
[You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.]
EP489 “Shanks đã đến – Cuộc chiến kết thúc””
[You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.]
EP490 [b][b][You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
[/b]

EP491 “Sự thật đau buồn””
720p

[You must be registered and logged in to see this link.] - [You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]Ep492 la` ngoai truyen nen ko co subEp493 “Luffy và Ace””
MF [You must be registered and logged in to see this link.]
MF [You must be registered and logged in to see this link.]

MS [You must be registered and logged in to see this link.]
Ep494
“Sabo xuất hiện – Cậu bé Vùng Cực Xám”
720p[You must be registered and logged in to see this link.]

480p

Chưa có đâu


[You must be registered and logged in to see this link.]

Ep495
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

EP496 “Một ngày nào đó chúng ta sẽ ra biển – Lời thề giữ 3 anh em
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

EP497 “Rời khỏi gia đình Dadan để tốt hơn? – Căn cứ của bọn trẻ được xây dựng!”
[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]EP498 Học Trò luffy?! Người đã từng thách đấu với vua hải tặc!
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

EP499
[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.] 720pEP500

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

Ep501

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
EP502
[You must be registered and logged in to see this link.]

Ep503
[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]Chú ý : 4share free đang bị đơ nên down ko đc (chỉ có acc vip mới down đc ) đề nghị mọi người down Megashare dùm ~.~

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]


Ep 504
4share
[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]


megashare

[You must be registered and logged in to see this link.]


Ep505
4share

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]


megashare

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]Ngoai truyen
Movie Strong world (1.25GB)
[You must be registered and logged in to see this link.] pass: vnsharing.net
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]


Được sửa bởi admin ngày 6/7/2011, 4:39 pm; sửa lần 35.
avatar
adminLớp : dh10nh
Tổng số bài gửi : 843
$ : 33274
Birthday Birthday : 15/06/1991

http://dh10nh.4rumer.com

Về Đầu Trang Go down


Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by MinHyeSu on 25/6/2011, 10:08 pm

ban cho m xin di acc vip cua 4share

MinHyeSuTổng số bài gửi : 370

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by admin on 26/6/2011, 10:15 pm

acc zenyshou pass zenyshou

adminTổng số bài gửi : 843

http://dh10nh.4rumer.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by tad8800 on 30/6/2011, 7:09 pm

Nhin Ace khoc ma cam dong qua @@ Minh cung muon khoc theo :L

tad8800Tổng số bài gửi : 2

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by MrDaa on 6/7/2011, 8:17 am

chưa có tập mới a`

MrDaaLớp : Cao Đẳng Tài chính ngân hàng
Tổng số bài gửi : 35
$ : 28457
Birthday Birthday : 18/06/1989

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by admin on 7/7/2011, 8:33 pm

ko can dang nhap nua ban ui, bay h 4share dung acc free down binh thuong rui

***************Chữ Ký cá nhân****************

avatar
adminLớp : dh10nh
Tổng số bài gửi : 843
$ : 33274
Birthday Birthday : 15/06/1991

http://dh10nh.4rumer.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by ltduconline on 7/7/2011, 8:44 pm

um.mình down được rồi.thank bạn

ltduconlineLớp : dại học
Tổng số bài gửi : 11
$ : 28711
Birthday Birthday : 17/11/1989

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by tad8800 on 8/7/2011, 11:34 am

Xem mấy tập hồi ức của Luffy mà cảm động quá Sad(

tad8800Lớp : KT6
Tổng số bài gửi : 2
$ : 28652
Birthday Birthday : 06/02/1988

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by ltduconline on 8/7/2011, 6:05 pm

từ 505 trở đi mới hấp dẫn nữa nè

ltduconlineLớp : dại học
Tổng số bài gửi : 11
$ : 28711
Birthday Birthday : 17/11/1989

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by MrDaa on 9/7/2011, 10:37 am

uhm dung doa bat dau hap dan ruj

MrDaaLớp : Cao Đẳng Tài chính ngân hàng
Tổng số bài gửi : 35
$ : 28457
Birthday Birthday : 18/06/1989

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by MrDaa on 10/7/2011, 8:21 pm

co nay khoang bao lau moi co 2 tap one piece vay admin

MrDaaLớp : Cao Đẳng Tài chính ngân hàng
Tổng số bài gửi : 35
$ : 28457
Birthday Birthday : 18/06/1989

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by admin on 17/7/2011, 9:28 pm

ban len trag nay cap nhat na [You must be registered and logged in to see this link.] dao nay mih ban wa ko update thuong xuyen dc, sorry ban nha

***************Chữ Ký cá nhân****************

avatar
adminLớp : dh10nh
Tổng số bài gửi : 843
$ : 33274
Birthday Birthday : 15/06/1991

http://dh10nh.4rumer.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by ltduconline on 23/7/2011, 2:56 pm

[You must be registered and logged in to see this link.]
link down 506

ltduconlineLớp : dại học
Tổng số bài gửi : 11
$ : 28711
Birthday Birthday : 17/11/1989

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by ltduconline on 23/7/2011, 3:14 pm

[You must be registered and logged in to see this link.]
link 507

ltduconlineLớp : dại học
Tổng số bài gửi : 11
$ : 28711
Birthday Birthday : 17/11/1989

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by valentine on 26/7/2011, 9:17 am

admin up tiep 506 507 len cho a e down di

valentineLớp : 12
Tổng số bài gửi : 1
$ : 26751
Birthday Birthday : 16/12/1991

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by Tùng Boong on 4/8/2011, 8:16 am

Admin ơi, tập 285 k có ạSad( đang xem hay ad check lại giúp em với:((

Tùng BoongLớp : Blala
Tổng số bài gửi : 1
$ : 26931
Birthday Birthday : 05/06/1991

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by Study on 4/8/2011, 10:54 am

tập 178 die link

StudyLớp : 13
Tổng số bài gửi : 1
$ : 26451
Birthday Birthday : 11/02/1992

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by conghuynh1191 on 9/1/2012, 11:14 pm

ban oi sao minh nhap vao link down tren. k thay hien mf de down ve vay??

conghuynh1191Lớp : dai hoc
Tổng số bài gửi : 1
$ : 24781
Birthday Birthday : 01/01/1991

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by gubibi on 11/1/2012, 11:03 am

anh ơi, 178, 180, 181 link die. Fix giùm em. Thank

gubibiLớp : 12
Tổng số bài gửi : 1
$ : 24891
Birthday Birthday : 27/10/1990

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by zeomio on 17/2/2012, 7:48 pm

link die het r` lam lai di

zeomioLớp : 11
Tổng số bài gửi : 1
$ : 24391
Birthday Birthday : 15/03/1995

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by koolsexhd on 21/2/2012, 11:36 am

link hỏng hết r a ơi

koolsexhdLớp : 11
Tổng số bài gửi : 1
$ : 24351
Birthday Birthday : 12/12/1995

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 7 trong tổng số 7 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Về Đầu Trang

- Similar topics

DH10NH :: FAN NGOẠI :: OTAKU :: Anime

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết