Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Số lượt truy cập
Bắt đầu hoạt động: 23/09/2010

Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

DH10NH :: FAN NGOẠI :: OTAKU :: Anime

Trang 1 trong tổng số 7 trang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next

Go down

Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by admin on 24/9/2010, 7:43 am


HAY LEM, KO COI phí tuổi thanh xuân :d
nếu tập nào có 2 part thi bạn dùng cái này để nối chúng lại [You must be registered and logged in to see this link.]

Nguồn [You must be registered and logged in to see this link.]

Các nhóm fansub : OPFC, VnGeneral,Cutie ,Okami
Leader Manager : Free will
Leader OPFC Fansub : NguyenDHien
Leader VnGeneral Fansub : Delyuki
Leader Okami Fansub : m.hikari
Leader Cutie Fansub : Miu
Translator : NguyenDhien, Miu, Free will, m.hikari
Timing : Bạch Thử, Free will, o0oMeVo0o
Editor - karaeffect: Free will, DelYuki
Encoder : m.hikari, DelYuki

Link
Tập 1: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 2: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 3: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 4: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 5: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 6: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 7: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 8: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 9: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 10: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 11: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 12: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 13: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 14: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 15: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 16: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 17: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 18: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 19: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 20: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 21: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 22: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 23: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 24: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 25: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 26: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 27: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 28: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 29: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 30: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 31: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 32: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 33: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 34: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 35: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 36: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 37: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 38: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 39: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 40: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 41: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 42: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 43: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 44: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 45: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 46: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 47: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 48: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 49: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 50: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 51: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 52: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 53: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 54: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 55: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 56: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 57: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 58: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tâp 59: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 60: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 61: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 62: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 63: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 64: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 65: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 66: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 67: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 68: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 69: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 70: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 71: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 72: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 73: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 74: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 75: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 76: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 77: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 78: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 79: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 80: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 81: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 82: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 83: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 84: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 85: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 86: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 87: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 88: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 89: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 90: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 91: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 92: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 93: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 94: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 95: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 96: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 97: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 98: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 99: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 100: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 101: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 102: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 103: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 104: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 105: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 106: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 107: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 108: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 109: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 110: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 111: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 112: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 113: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 114: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 115: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 116: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 117: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 118: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 119: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 120: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 121: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 122: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 123: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 124: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 125: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 126: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 127: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 128: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 129: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 130: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 131: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 132: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 133: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 134: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 135: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 136: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 137: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 138: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 139: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 140: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 141: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 142: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 143: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 144: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 145: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 146: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 147: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 148: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 149: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 150: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 151: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 152: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 153: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 154: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 155: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 156: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 157: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 158: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 159: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 160: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 161: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 162: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 163: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 164: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 165: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 166: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 167: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 168: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 169: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 170: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 171: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 172: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 173: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 174: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 175: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 176: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 177: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 178: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 179: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 180: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 181: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 182: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 183: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 184: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 185: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 186: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 187: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 188: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 189: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 190: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 191: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 192: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 193: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 194: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 195: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 196: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 197: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 198: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 199: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 200: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 201: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 202: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 203: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 204: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 205: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 206: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 207: Part 1 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 207: Part 2 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 208: Part 1 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 208: Part 2 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 209: Part 1 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 209: Part 2 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 210: Part 1 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 210: Part 2 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 211: Part 1 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 211: Part 2 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 212: Part 1 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 212: Part 2 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 213: Part 1 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 213: Part 2 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 214: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 215 216:Part 1 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 215_216:Part 2 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 217: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 218: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 219: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 220: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 221: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 222: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 223: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 224: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 225: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 226: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 227_228:Part 1 [You must be registered and logged in to see this link.]
___________ Part 2 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 229: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 230: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 231: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 232: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 233: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 234: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 235: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 236: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 237: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 238: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 239: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 240: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 241: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 242: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 243: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 244: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 245: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 246: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 247: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 248: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 249: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 250_251:Part 1 [You must be registered and logged in to see this link.]
___________ Part 2 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 252: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 253: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 254: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 255: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 256: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 257: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 258: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 259: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 260: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 261: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 262: Part 1 [You must be registered and logged in to see this link.]
_______ Part 2 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 263: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 264: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 265: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 266: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 267: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 268_269: Part 1 [You must be registered and logged in to see this link.]
___________ Part 2 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 270: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 271: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 272: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 273: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 274: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 275: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 276: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 277_278: Part 1 [You must be registered and logged in to see this link.]
____________Part 2 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 279: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 280_283 chủ yếu là các tập hồi tưởng nên các bạn xem tập 284 nối tiếp tập 279 nha'
Tập 284: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 285: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 286: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 287: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 288: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 289: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 290: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 291_292 là ngoại truyện, sẽ ra sau
Tập 293: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 294: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 295: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 296: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 297: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 298: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 299: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 300: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 301-350: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 351-439: [You must be registered and logged in to see this link.]
bo sung link : 400 [You must be registered and logged in to see this link.]
401 [You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
402 [You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
403 [You must be registered and logged in to see this link.]
404 [You must be registered and logged in to see this link.]
405 [You must be registered and logged in to see this link.]
406 [You must be registered and logged in to see this link.]
407 [You must be registered and logged in to see this link.]
408 [You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
409 [You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
410 [You must be registered and logged in to see this link.]
411 [You must be registered and logged in to see this link.]
412 [You must be registered and logged in to see this link.]
413 [You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
414 [You must be registered and logged in to see this link.]
415 [You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
416 [You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
417 [You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
418 [You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
419 [You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
420 [You must be registered and logged in to see this link.]
421 [You must be registered and logged in to see this link.]
422 [You must be registered and logged in to see this link.]
423 [You must be registered and logged in to see this link.]
424 [You must be registered and logged in to see this link.]
425 [You must be registered and logged in to see this link.]
426-429 : la` ngoai truyen, nen se ra sau
Tập 430 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 431 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 432 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 433 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 434 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 435 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 436 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 437 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 438 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 439 [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 440-448: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 449:
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 450
[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 451-468: [You must be registered and logged in to see this link.]
Bổ sung 461 [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 469: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 470: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 471: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 472:
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 473: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 474: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 475: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 476: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 477: [You must be registered and logged in to see this link.]
HD: [You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 478 MF [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 479: [You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 480 [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]

Tập 481
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
Tập 482
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

Ep 483: "Câu trả lời ở đâu ? - Cái chết của Ace, tàn lửa bay về trời..."
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

Ep 484: "Tổng bộ Hải Quân sụp đổ - Sự trả thù trong im lặng của Râu Trắng"
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]Ep 485: "Giải quyết ân oán - Râu Trắng vs Băng hải tặc Râu Đen"
720p
[You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.]Ep 486 Màn trình diễn bắt đầu - Âm mưu của râu đen...
Bản 480p Việt Sub: [You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.]

Bản HD Việt Sub: [You must be registered and logged in to see this link.] - [You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]


Ep 487 [You must be registered and logged in to see this link.]EP 488
720p
[You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.]
EP489 “Shanks đã đến – Cuộc chiến kết thúc””
[You must be registered and logged in to see this link.][You must be registered and logged in to see this link.]
EP490 [b][b][You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
[/b]

EP491 “Sự thật đau buồn””
720p

[You must be registered and logged in to see this link.] - [You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]Ep492 la` ngoai truyen nen ko co subEp493 “Luffy và Ace””
MF [You must be registered and logged in to see this link.]
MF [You must be registered and logged in to see this link.]

MS [You must be registered and logged in to see this link.]
Ep494
“Sabo xuất hiện – Cậu bé Vùng Cực Xám”
720p[You must be registered and logged in to see this link.]

480p

Chưa có đâu


[You must be registered and logged in to see this link.]

Ep495
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

EP496 “Một ngày nào đó chúng ta sẽ ra biển – Lời thề giữ 3 anh em
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

EP497 “Rời khỏi gia đình Dadan để tốt hơn? – Căn cứ của bọn trẻ được xây dựng!”
[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]EP498 Học Trò luffy?! Người đã từng thách đấu với vua hải tặc!
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

EP499
[You must be registered and logged in to see this link.] [You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.] 720pEP500

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]

Ep501

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
EP502
[You must be registered and logged in to see this link.]

Ep503
[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]Chú ý : 4share free đang bị đơ nên down ko đc (chỉ có acc vip mới down đc ) đề nghị mọi người down Megashare dùm ~.~

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]


Ep 504
4share
[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]


megashare

[You must be registered and logged in to see this link.]


Ep505
4share

[You must be registered and logged in to see this link.]

[You must be registered and logged in to see this link.]


megashare

[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]Ngoai truyen
Movie Strong world (1.25GB)
[You must be registered and logged in to see this link.] pass: vnsharing.net
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]
[You must be registered and logged in to see this link.]


Được sửa bởi admin ngày 6/7/2011, 4:39 pm; sửa lần 35.
avatar
adminLớp : dh10nh
Tổng số bài gửi : 843
$ : 34184
Birthday Birthday : 15/06/1991

http://dh10nh.4rumer.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by pinkle0pard on 27/9/2010, 8:22 pm

eh Ad!!! mày đưa cai tấm hình này lên làm bìa thấy dzâm hơn ak!!! ;Wink


link nek [You must be registered and logged in to see this link.]
avatar
pinkle0pardLớp : DH10NH
Tổng số bài gửi : 449
$ : 32692
Birthday Birthday : 20/07/1991

http://www.dh10nh.tk

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by admin on 27/11/2010, 4:28 pm

a ui up tiep di, dag coi, hay wa chung ^^

***************Chữ Ký cá nhân****************

avatar
adminLớp : dh10nh
Tổng số bài gửi : 843
$ : 34184
Birthday Birthday : 15/06/1991

http://dh10nh.4rumer.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by pinkle0pard on 29/11/2010, 9:27 pm

đã up link 477 mọi người cùng down zìa coi đi nào!!!

***************Chữ Ký cá nhân****************
avatar
pinkle0pardLớp : DH10NH
Tổng số bài gửi : 449
$ : 32692
Birthday Birthday : 20/07/1991

http://www.dh10nh.tk

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by vinhan on 5/12/2010, 6:27 pm

zi ma nhieu the ai koi cho noi hahahahaah

vinhanTổng số bài gửi : 6
$ : 30382

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by admin on 8/12/2010, 6:41 pm

da up den 478, cuc hap dan, moi nguoi vao xem nha

***************Chữ Ký cá nhân****************

avatar
adminLớp : dh10nh
Tổng số bài gửi : 843
$ : 34184
Birthday Birthday : 15/06/1991

http://dh10nh.4rumer.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by admin on 14/12/2010, 8:56 am

da up den 479, ngày cag hap dan pa` con ui, hay wa. ^^

***************Chữ Ký cá nhân****************

avatar
adminLớp : dh10nh
Tổng số bài gửi : 843
$ : 34184
Birthday Birthday : 15/06/1991

http://dh10nh.4rumer.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by baoduahau on 15/12/2010, 2:33 am

sao ko thay tap 461 trong thu muc mediafire vậy anh.

baoduahauLớp : 13
Tổng số bài gửi : 7
$ : 29617
Birthday Birthday : 20/10/1991

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by admin on 15/12/2010, 6:51 am

thanks ban nha, da bo sung 461 rui do.

***************Chữ Ký cá nhân****************

avatar
adminLớp : dh10nh
Tổng số bài gửi : 843
$ : 34184
Birthday Birthday : 15/06/1991

http://dh10nh.4rumer.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by baoduahau on 15/12/2010, 7:18 pm

cám ơn anh

baoduahauLớp : 13
Tổng số bài gửi : 7
$ : 29617
Birthday Birthday : 20/10/1991

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by baoduahau on 15/12/2010, 11:32 pm

nữa rùi mấy tập từ 400 đến 429 ko có.hixhix

baoduahauLớp : 13
Tổng số bài gửi : 7
$ : 29617
Birthday Birthday : 20/10/1991

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by admin on 16/12/2010, 7:48 am

fix rui do ban.

***************Chữ Ký cá nhân****************

avatar
adminLớp : dh10nh
Tổng số bài gửi : 843
$ : 34184
Birthday Birthday : 15/06/1991

http://dh10nh.4rumer.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by baoduahau on 16/12/2010, 9:30 am

ngoài truyện....cái đó là sao anh?....và chừng nào sẽ ra?...hix

baoduahauLớp : 13
Tổng số bài gửi : 7
$ : 29617
Birthday Birthday : 20/10/1991

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by pinkle0pard on 16/12/2010, 11:15 am

baoduahau đã viết:ngoài truyện....cái đó là sao anh?....và chừng nào sẽ ra?...hix
ngoài truyện cóa nghĩa là nó viết theo kiểu movie tách biệt với cốt truyện của em theo dõi mấy bữa na ak'!!! cái đóa nó lấy lại nv trong one piece để viết ra cốt truyện khác!!! còn khi nào update link thì a chưa bít!!! tại a chưa thấy ngta để link!!! em mún xem thì a tìm giúp cho!!!
avatar
pinkle0pardLớp : DH10NH
Tổng số bài gửi : 449
$ : 32692
Birthday Birthday : 20/07/1991

http://www.dh10nh.tk

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by MinHyeSu on 20/12/2010, 6:24 pm

Sao chưa có 480 thế....

***************Chữ Ký cá nhân****************
Định ở đây luôn . ai k cho, mặt kệ. hihi. Ai muốn thì liên hệ qua nick [You must be registered and logged in to see this link.]
avatar
MinHyeSuLớp : Tình yêu trong mắt em
Tổng số bài gửi : 370
$ : 33478
Birthday Birthday : 15/02/1990

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by admin on 20/12/2010, 9:51 pm

da update toi 480 rui do

***************Chữ Ký cá nhân****************

avatar
adminLớp : dh10nh
Tổng số bài gửi : 843
$ : 34184
Birthday Birthday : 15/06/1991

http://dh10nh.4rumer.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by ray9999 on 21/12/2010, 10:16 am

minh ghien phim nay wa troi. cam on admin nha

ray9999Lớp : spkt
Tổng số bài gửi : 3
$ : 29534
Birthday Birthday : 25/11/1992

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by baoduahau on 22/12/2010, 11:57 am

anh tim giup em may cai link ngoai truyen di. thanks Smile

baoduahauLớp : 13
Tổng số bài gửi : 7
$ : 29617
Birthday Birthday : 20/10/1991

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by admin on 22/12/2010, 9:37 pm

uhm oke, nhung hien h bon mih dag trong giai doan thi cu, nen co the se cham 1 chut xiu, nhung wa 27/12/2010, thi ban mun cai j cung co kaka

***************Chữ Ký cá nhân****************

avatar
adminLớp : dh10nh
Tổng số bài gửi : 843
$ : 34184
Birthday Birthday : 15/06/1991

http://dh10nh.4rumer.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by sneeduy on 26/12/2010, 3:28 am

admin qua dinh, thanks admin ^^ ban coi dep qua

sneeduyLớp : 5
Tổng số bài gửi : 1
$ : 29491
Birthday Birthday : 17/09/1983

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by theday89 on 26/12/2010, 11:05 am

bua nay 26 roi. chua up tap 481 nua sao?

theday89Lớp : caodang
Tổng số bài gửi : 2
$ : 29852
Birthday Birthday : 17/04/1989

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by admin on 26/12/2010, 11:15 am

chua het ngay` ma` ban keke

***************Chữ Ký cá nhân****************

avatar
adminLớp : dh10nh
Tổng số bài gửi : 843
$ : 34184
Birthday Birthday : 15/06/1991

http://dh10nh.4rumer.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by pinkle0pard on 26/12/2010, 7:56 pm

đã up link one piece movie 10 strong world!!! mọi người vào down về cùng xem nek```^^

***************Chữ Ký cá nhân****************
avatar
pinkle0pardLớp : DH10NH
Tổng số bài gửi : 449
$ : 32692
Birthday Birthday : 20/07/1991

http://www.dh10nh.tk

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by h4t3_0r_lov3 on 30/12/2010, 9:38 am

vietsub toi tap 481 lun ah~ AD ?

h4t3_0r_lov3Lớp : 13
Tổng số bài gửi : 16
$ : 29457
Birthday Birthday : 08/08/1991

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by admin on 30/12/2010, 11:39 am

uh, dung rui` do ban

***************Chữ Ký cá nhân****************

avatar
adminLớp : dh10nh
Tổng số bài gửi : 843
$ : 34184
Birthday Birthday : 15/06/1991

http://dh10nh.4rumer.com

Về Đầu Trang Go down

Re: Tổng Hợp ONEPIECE VIETSUB full Mediafire (update đến tập 505)

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Trang 1 trong tổng số 7 trang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Next

Về Đầu Trang

- Similar topics

DH10NH :: FAN NGOẠI :: OTAKU :: Anime

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết